16 maart 2018

Oproep kandidaatstelling Waterschapsverkiezingen 2019

Op 20 maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa’s , Drents Overijsselse Delta en Vechtstromen. Het CDA Drenthe is bezig met de voorbereidingen voor deze verkiezingen. Dit betekent het opstellen van het verkiezingsprogramma en het samenstellen van een goede kandidatenlijst. 

Het CDA Drenthe zoekt:  Kandidaat Waterschapbestuurders.

In bijgaande Oproep kandidaatstelling Waterschapsverkiezingen staat wat er van de kandidaat wordt verwacht, welke vaardigheden er nodig zijn en hoe de procedure is.

Oproep kandidaatstelling voor waterschapverkiezingen

Procedure
Ieder CDA-lid binnen het werkgebied van de betrokken waterschappen kan zichzelf kandidaat stellen voor het waterschapsbestuur. Een uitgebreide profielschets kunt u opvragen via drenthe@cda.nl
Wanneer u zich kandidaat wilt stellen voor de waterschapsverkiezingen zien wij het sollicitatieformulier graag vóór 21 mei 2018 tegemoet. 

Sollicitatieformulier Waterschapverkiezingen

Het sollicitatieformulier met motivatie kan worden gemaild naar drenthe@cda.nl.

Na de sluitingstermijn zullen sollicitatiegesprekken plaatsvinden met de selectiecommissie.
De selectiecommissie zal in september voordrachten doen aan het provinciaal bestuur, die deze ter stemming voorlegt aan de gemeentelijke CDA-afdelingen in de werkgebieden van de verschillende waterschappen. De uitslag van de stemming wordt bekrachtigd tijdens de Algemene Vergadering van het CDA Drenthe van 26 november 2018.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.