14 december 2016

Provinciale Staten op werkbezoek in Brussel

Op dinsdag 6 en woensdag 7 december brachten de leden van Provinciale Staten van Drenthe een werkbezoek aan Brussel. Het doel van het bezoek was om Statenleden goed te informeren over het optimaal gebruik van Europese regels voor de regio en kennismaking met Europarlementariërs.

Het werkbezoek, dat voor een deel samen met de leden van Provinciale Staten van Fryslân werd afgelegd, begon met een kennismaking met de medewerkers van het Huis van de Nederlandse Provincies. De heer Rob van Eijkeren en mevrouw Tytsy Willemsma gaven een toelichting op hun werkzaamheden en de betekenis van het Huis van de Nederlandse Provincies (NHP). Deze vervult als vooruitgeschoven post een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies in Brussel. Daarna volgden er presentaties van Marie Donnelly, Robert Schröder, Sophie Dewispelaere en Patrick Anvroin over energie, circulaire economie, landbouw/agrifood en transport.

Op woensdag 7 december kregen we een rondleiding door het Europees Parlement van de Friese Europarlementariër Jan Huitema. Daarna gingen wij als CDA-fractie uit Drenthe samen met de CDA-fractie Fryslân lunchen met de CDA-Europarlementariërs Esther de Lange, Wim van de Camp en Annie Schreijer-Pierik. Als gastspreker gaf mevrouw Constance Kann een bijdrage over de Europese Investeringsbank (EIB). Het was een nuttig bezoek waar niet alleen informatie werd gegeven en gekregen maar waar ook weer nieuwe contacten werden opgedaan en afspraken gemaakt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.