13 december 2017

Provinciale Staten vragen steun voor problematiek Scheperziekenhuis Emmen

Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe heeft CDA-Statenlid Bart van Dekken, samen met  andere fracties, een motie ingediend waarbij het College van Gedeputeerde Staten werd gevraagd een zogenaamde zorgtafel te houden. Een gesprek waarbij alle betrokkenen worden uitgenodigd die een bijdrage kunnen leveren aan de problematiek van de Zorgorganisatie Treant.

In het Scheperziekenhuis in Emmen dreigen de Kinderafdeling en de afdeling verloskunde gesloten te gaan worden door een gebrek aan kinderartsen. Ook werd in de motie gevraagd Treant en zorgverzekeraars te stimuleren om te werken aan een gezonde zorginfrastructuur en toekomstperspectief voor personeel en inwoners van de regio.
Deze motie ondersteunt de initiatieven die CDA-gedeputeerde Henk Jumelet heeft ondernomen direct na het bekend maken van de mogelijke sluitingen.  De motie werd met overgrote meerderheid aangenomen, alleen de fractie van de SP stemde tegen. Zie bijgaande motie 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.