23 januari 2019

Provincie als aanjager van energiebesparing

Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBE (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) stond op de agenda een rapport van de vijf Rekenkamers in Nederland waar de Noordelijke Rekenkamer (NRK) een bijdrage aan heeft geleverd. ‘Energie in Transitie’ is een vergelijkend onderzoek naar de provincies in de energietransities. Dat is de omschakeling naar een samenleving die gebaseerd is op vermindering van het energiegebruik en het opwekken en gebruiken van hernieuwbare energie zoals wind- en zonne-energie, bio-energie en aardwarmte. Met dit rapport wordt provincies inzicht geboden in de stand van zaken en de mogelijkheid om van elkaar te leren.

Energietransitie kan ook leuk zijn
Volgens CDA-Statenlid Henk Reinders staat de energietransitie nu volop in de belangstelling. Steeds meer inwoners raken ervan overtuigd dat we de energieopwekking op een andere manier moeten organiseren. Energietransitie vraagt om een brede aanpak en een breed draagvlak in de samenleving. “In ons verkiezingsprogramma hebben we daarom opgenomen dat het CDA wil komen tot een provinciaal Deltaplan Energietransitie. Dat betekent overleg en samenwerking tussen inwoners, gemeenten, waterschappen, bedrijfsleven, agrarische sector, belangenorganisaties en woningeigenaren in Drenthe.” Reinders zegt dat er steeds meer initiatieven ontstaan, steeds meer kennis wordt opgedaan en middelen worden ontwikkeld om alternatieve energieopwekking mogelijk te maken. De transitie kan ook leuk zijn. “Denk bijvoorbeeld aan de eigenaren van zonnepanelen die het afgelopen jaar glimlachend hebben afgesloten.”

Provincie als aanjager
Het CDA is blij met het NRK-rapport en de daarin genoemde aanbevelingen. Reinders wil de rol van de provincie ook vooral als aanjager gebruiken. “Partijen enthousiast maken om mee te doen aan ontwikkelingen en nieuwe toepassingen te helpen bedenken en inzetten. We zien kopgroepen ontstaan maar de uitdaging zal zijn ook breed de samenleving mee te krijgen om veranderingen tot stand te brengen”, zegt Henk Reinders. Daarom stelde hij voor om de introductiebijeenkomsten die er na de verkiezingen zullen zijn te gebruiken om duidelijk te maken waar Drenthe staat in dit proces. Welke successen er zijn maar ook wat niet werkt. “Die kunnen we dan gebruiken om onze kaders verder in te vullen en vooral om onze ambassadeursfunctie nog beter neer te zetten.”

Meer energie besparen
De in het rapport genoemde aanbeveling dat alle huidige energieverbruik in kaart gebracht moet worden en vergeleken met het energieverbruik 1990 ondersteunde Henk Reinders. “Maar van belang is ook dat het energieverbruik per categorie inzichtelijk is zodat je weet hoeveel energie er gebruikt wordt voor huishoudens, bedrijven, transport en dergelijke. Daarbij is het ook van belang om inzichtelijk te krijgen welke grootverbruikers er zijn.” Het rapport van de Rekenkamers gaat volgens Henk Reinders over het inzichtelijk maken van de problematiek van de energietransitie maar er worden ook een aantal verschillen in aanpak genoemd. “Eén van de zaken in de Trias Energetica is de poot energiebesparing. Doen we in Drenthe hier wel genoeg aan? Moeten we niet meer energie steken in het beperken van de energievraag, zo vragen we ons als CDA-fractie af.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.