14 september 2022

Rapport ‘Kennis maakt Kracht’ houdt Statenleden spiegel voor

De Noordelijke Rekenkamer (NRK) doet onafhankelijk onderzoek naar de effectiviteit, doelmatigheid en doeltreffendheid van provinciaal beleid dat wordt gevoerd door de provincies Groningen, Fryslân en Drenthe. Onlangs verscheen het rapport ‘Kennis maakt Kracht’ na een onderzoek over beschikbaarheid van informatie over eerder genomen besluiten. Als aanleiding voor het onderzoek noemt de Noordelijke Rekenkamer in het voorwoord dat ze dikwijls in hun onderzoek zien dat Provinciale Staten eerdere besluitvorming vergeten. Een logisch gevolg volgens de NRK, omdat statenleden maar beperkt tijd beschikbaar hebben voor het Statenwerk, fracties gemiddeld steeds kleiner worden, waardoor de werkdruk per fractielid hoger wordt en de doorstroming in de Staten groot is. 

Informatiestress
Volgens CDA-Statenlid Gertjan Zuur is de beschikbare hoeveelheid informatie explosief toegenomen, inclusief fakenews. En deze is volgens hem ook steeds beter te ontsluiten met de nieuwste informatietechnologieën. Maar mede daardoor is er momenteel echter eerder sprake is van een zogenaamde information overload oftewel informatiestress. Hij noemde het verschenen NRK-rapport een gedegen, goed onderbouwd en bijzonder waardevol betoog. “Het resulteert in een voor onze fractie zeer herkenbaar aantal aanbevelingen. Er wordt ons een goede spiegel voorgehouden en dat is nuttig.” Hij noemde enkele voor de CDA-fractie belangwekkende punten uit het rapport. “De behoefte aan een kwaliteitskader voor Statenstukken lijkt mijn fractie zeer waardevol. Kijk bijvoorbeeld naar de recent beproefde uitgangspuntennotitie van de fietsagenda. Zeker, er werd in de uitvoeringsagenda die vorige week is behandeld kort naar verwezen, waarvoor dank. Maar was het u, was het mij, opgevallen? En hebben wij, heb ik, daarop gereflecteerd? Was voldoende rekening gehouden met onze eerdere opmerkingen?”

Niet het weten maar het vinden
Vindbaarheid van besluitvorming in het verleden noemde Gertjan Zuur cruciaal, zeker met de vele wisselingen in Provinciale Staten en kleinere fracties en de soms jarenlang lopende projecten. “Ik noem ter illustratie de recente onduidelijkheid, vorige week nog, over het wel of niet afsplitsen van de Gieter rotonde bij het project N34. En daarbij hoort ook een goed, gedegen introductieprogramma en voldoende inhoudelijke informatiebijeenkomsten. Een goede fractieondersteuning, ook inhoudelijk, is noodzakelijk. Gelukkig hebben wij die momenteel nog”, zegt Gertjan Zuur. “Daarnaast moet onze databank praktisch en werkbaar ingericht zijn. Er is, ook binnen onze provincie, inmiddels een schat aan informatie beschikbaar. Maar de kunst is tegenwoordig niet meer ‘het weten’, maar ‘het vinden.”  

Hand in eigen boezem
Over de effectmeting van beleid was Gertjan Zuur duidelijk, dat kan en moet volgens hem beter en begint bij de Statenleden zelf. “Zorgen wij ook altijd voor voldoende duidelijke kaders en SMART-gerichte doelstellingen”, zo vroeg hij zich af waarmee hij de hand in eigen boezem stak. Hij dankte namens de CDA-fractie de Noordelijke Rekenkamer voor dit rapport en de bijdrage die zij daarbij hebben geleverd om de Provinciale Staten nog beter in staat te stellen haar verantwoordelijk werk op een zo goed mogelijke wijze uit te voeren.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.