24 maart 2021

Reiziger centraal in transitieplan openbaar vervoer

Op de agenda van de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe stond onder meer het transitieplan OV 2022, een regionaal transitieplan openbaar vervoer waarin de gevolgen van de coronamaatregelen voor het gebruik van het openbaar vervoer zijn uitgewerkt in mogelijke maatregelen. Tijdens de coronacrisis zijn er minder reizigers geweest met daardoor financiële gevolgen. Het OV-bureau Groningen Drenthe heeft een transitieplan gemaakt waarin mogelijkheden worden aangereikt om die financiële tekorten op te vangen. Provinciale Staten kan haar zienswijze op dit plan kenbaar maken. In de periode 2022-2025 levert het gat tussen huidige dienstregeling en gebrek aan vraag een financieel gat van 5 tot 10 miljoen per jaar op. Los je dat op met besparen op dienstregeling, laat je de reizigers meer betalen of wil je als provincie meer bijdragen?

Reiziger niet de dupe
Namens de CDA-Statenfractie was Eline Vedder woordvoerder en zij vindt dat de reiziger centraal moet staan in deze discussie. “Je mag de reiziger niet de dupe laten worden van de gevolgen van de Coronacrisis, reizigers zwaarder belasten vind ik niet bij ons passen. Het zou gek zijn om de duurzame reizigers die overblijven te laten betalen voor de reizigers die nog niet zijn teruggekeerd.” Veel meer ziet Eline in een combinatie van besparen en bijdragen van de overheid. Volgens haar moet bij besparingen eventueel overaanbod en vraag leidend zijn, ook als dat wellicht botst met de omgevingsvisie. “We gaan geen structureel lege bussen laten rijden omdat de omgevingsvisie zegt dat dat moet. We gaan ook geen lijnen schrappen waar dat volgens omgevingsvisie kan, maar juist wél vraag blijkt te zijn. Kortom, de CDA-fractie stelt de reiziger centraal. En als dat betekent dat we in de omgevingsvisie aanpassingen moeten doen, die immers voor corona is opgesteld, dan staat de CDA-fractie daarvoor open want goed leiderschap is ook flexibel kunnen inspelen op buitengewone omstandigheden. De reiziger centraal stellen betekent overigens ook dat de CDA-fractie de inbreng van het Consumenten Platform Openbaar Vervoer in deze heel belangrijk vindt en we verwachten dan ook dat er ook ruimte zal zijn voor een zienswijze vanuit dit platform.”

Ontsluiting buitengebied belangrijk
Eline Vedder zegt dat bij besparingen evenwel nooit bereikbaarheid en ontsluiting buitengebied uit het oog verloren mag worden. “Vandaar niet alleen het financiële gat opvangen met besparen, maar ook door extra financieren met regionaal geld. Openbaar vervoer in buitengebieden zal veel meer moeite hebben om op eigen financiële benen te staan dan openbaar vervoer in stedelijk gebied.” Kritisch was zij op het gevraagde bedrag van vijf miljoen euro. “Om de oproep van het OV-bureau, om voor 2022 vijf miljoen additionele middelen ter beschikking te stellen, goed te kunnen beoordelen willen we meer weten over het te verwachten tekort. Gaat dit nou om een bedrag van vijf of tien miljoen euro? En hoeveel besparing leveren de voorgestelde aanpassingen dienstregeling op? Een 50/50 verdeling tussen besparen en regionaal geld lijkt ons voor dit moment met deze zeer ruime bandbreedte een verstandiger vertrekpunt dan te starten bij een toezegging van vijf miljoen euro regionaal geld.” Verantwoordelijk gedeputeerde Bijl gaf bij zijn beantwoording aan dat hij met een aangepast financieel voorstel gaat komen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.