19 december 2018

Samenwerking in Noord-Nederland sterker!

De Noordelijke samenwerking met het project SNN 3.0 gaat een nieuwe fase in gaat, waarbij de bestuurlijke samenwerking beter aansluit op de huidige netwerksamenleving en ook een duidelijker onderscheid wordt gemaakt tussen uitvoering en beleidsinhoudelijke samenwerking. Provinciale Staten van de drie provincies treden uit deze regeling en de colleges van gedeputeerde Staten van de drie provincies controleren nu SNN, samen met de vier grote gemeenten in Noord-Nederland namelijk Assen, Groningen, Emmen en Leeuwarden. Provinciale Staten van Fryslân, Groningen en Drenthe hebben nu met ingang van 1 januari 2019 een zogenaamd Statenberaad Noordelijke Samenwerking ingesteld. Dit beraad moet namens de drie noordelijke provinciale Staten overleg voeren met de colleges van Gedeputeerde Staten om zo een platform te bieden om met elkaar van gedachten te wisselen over politieke keuzes en prioriteiten.

Voorstel unaniem aangenomen
In oktober van dit jaar heeft de CDA-Statenfractie al het initiatief genomen door een motie in te dienen om tot een nieuwe werkwijze te komen. Het Statenberaad is een commissie bestaande uit Statenleden Groningen, Fryslân en Drenthe. Het Statenberaad stimuleert de informatievoorziening aan de Provinciale Staten over de Noordelijke samenwerking, onderlinge ontmoeting, de agendering van gezamenlijke thema’s en bespreekt de Noordelijke lobbyprioriteiten. Het Statenberaad faciliteert ook een Noordelijke Statendag. Dit is een gezamenlijk ontmoetingsmoment van Noordelijke Statenleden. De Noordelijke Statendag kan als katalysator-moment fungeren voor de informatievoorziening en daar waar gewenst een rol vervullen in de voorbereiding van gezamenlijke politieke besluitvorming in de afzonderlijke Statenvergaderingen. Tijdens de vergadering van Provinciale Staten van Drenthe op 19 december werd het voorstel unaniem aangenomen. Namens Provinciale Staten van Drenthe is CDA-Statenlid Bart van Dekken een van de initiatiefnemers voor dit Statenberaad. “Mooi om te zien dat alle Statenleden achter dit voorstel staan om zo nog beter invloed te kunnen uitoefenen op de prioriteiten van SNN.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.