08 september 2021

Statencommissie vraagt Verkeersbesluit bij reconstructie Norgervaart

Ter verbetering van de verkeersveiligheid op de weg, voornamelijk ook de fietsverkeersveiligheid ter hoogte van twee oversteken op het gedeelte van de weg N373 tussen Norgerbrug en Huis ter Heide, is een reconstructieplan opgesteld. Middengeleiders worden aangelegd evenals fietsbruggen en het verbreden van de berm. Om de verschillende verbeteringen mogelijk te maken zal een Provinciaal Inpassingsplan gemaakt worden. De provincie heeft overleg gepleegd met de gemeenten Midden-Drenthe en Noordenveld evenals met omwonenden van het gebied. Het plan is ter inzage gelegd en er zijn zienswijzen ingediend. Veel bezwaren gaan vooral over de snelheid van 80 kilometer per uur op dit wegvak.

Tijdens de behandeling van het voorgenomen Provinciaal Inpassingsplan in de vergadering van de Statencommissie Omgevingsbeleid stelde Eline Vedder namens de CDA-Statenfractie dat de verkeersveiligheid voorop hoort te staan. Hierna haar integrale bijdrage tijdens de vergadering.
“Niets markeert het einde van een zomerreces zo goed als een stuk van 1290 pagina’s, die ik dan ook met groot genoegen gelezen heb. Een lang verhaal kort samengevat: voor de herinrichting van de N373 is een heel proces voorafgegaan, waarin met gemeenten, waterschappen, organisaties en inwoners is overlegd, en ook behoorlijk wat aanpassingen zijn gedaan in de concept Provinciaal Inpassings Plan om aan diverse wensen en zorgen tegemoet te komen. Onze welgemeende complimenten daarvoor aan de gedeputeerde. Eén punt van onenigheid is echter fier overeind blijven staan en dat is de wens van de betrokken inwoners én gemeenten Midden-Drenthe en Noordenveld om de snelheid op dit gehele wegvak, dan wel de kruisingen, omlaag te brengen van de huidige 80 naar 60 km/uur. Het antwoord van Gedeputeerde Staten luidt echter op de website en ik citeer: ‘Een PIP regelt alle ruimtelijke zaken, zoals waar de weg precies komt te liggen, hoe breed deze is, hoe het wegprofiel eruitziet et cetera, maar NIET de snelheid. Dat moet met een verkeersbesluit.’

Een prachtig technocratisch antwoord op hele échte zorgen van onze inwoners. En ik kan er zo een tweede antwoord bij verzinnen, namelijk: ‘de N373 is nou eenmaal aangewezen als een gebiedsontsluitingsweg en daar hoort 80 km/uur bij.’ Ook dat is geen écht antwoord op hele échte zorgen. En dat vindt de CDA-fractie juist wél belangrijk. Niet voor niets is één van onze vier uitgangsprincipes gespreide verantwoordelijkheid: de opvatting dat politiek begint met de erkenning van maatschappelijk initiatief, het durven geven van vertrouwen aan mensen en organisaties en besluitvorming zo dicht mogelijk neer willen leggen bij diegenen die het aangaat. En in dat licht, is zo’n technocratisch antwoord op een breed gedeelde wens van onze inwoners, onze fractie een doorn in het oog.
Daarom voorzitter, horen we graag een écht antwoord van de gedeputeerde en dan bij voorkeur niet ‘omdat het inpassingsplan daar niet over gaat’ of ‘het is nou eenmaal een gebiedsontsluitingsweg’ op de wens van onze inwoners om de snelheid omlaag te brengen naar 60 km/uur.

Want voorzitter, als je over de N373 rijdt richting Roden, dan mag je vanaf Norgerbrug 80, dan 50 bij afslag Veenhuizen, 60 gedurende een paar honderd meter, dan 80, dan 60, dan weer 80, 50 bij Norg, dan 30, dan 50, dan 60, dan 80, 50 bij Langelo, dan 80, en 60 tot Roden. Waarom, voorzitter, toch dit principiële vasthouden door gedeputeerde dat 60 bij de Norgervaart ECHT niet kan?

Verantwoordelijk gedeputeerde Cees Bijl gaf aan dat het niet mogelijk is om in een inpassingsplan de snelheid te reguleren. Daar is volgens hem een verkeersbesluit voor nodig. Op aandringen van een groot aantal commissieleden, waaronder Eline Vedder, heeft gedeputeerde Bijl toegezegd met een verkeersbesluit te komen. De vraag is alleen of daarin de door de omwonenden gewenste snelheid wordt opgenomen omdat hij eerst onderzoek wil laten doen. Binnen een maand komt de gedeputeerde met een tijdlijn, de CDA-fractie volgt dit op de voet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.