21 april 2021

Steun voor werkgelegenheid in Emmer-Compascuum

Het behoud van werkgelegenheid is voor de provincie Drenthe een belangrijk speerpunt, zeker in een ruimtelijk-economisch minder sterke regio als Zuidoost-Drenthe met een relatief zwakke economische positie. Dat schrijft Gedeputeerde Staten van Drenthe in een voorstel om een bedrag van bijna twee miljoen euro als subsidie beschikbaar te stellen aan het bedrijf Fresenius Kabi Nederland B.V., bekend als Fresenius, een internationaal bedrijf met een wereldwijd gedecentraliseerd productienetwerk van meer dan 65 locaties. Het hoofdkantoor van Fresenius is gevestigd in Bad Homburg, Duitsland, maar sinds 1979 vindt in de vestiging in Emmer-Compascuum de productie plaats van bloedtransfusie-apparatuur. Door het bedrijf is besloten om fors te investeren in haar bedrijfslocatie in Emmer-Compascuum en de fabriek geschikt te maken voor de productie van klinische voeding. Het project draagt de naam ‘MedFood - Smart Nutrition Skills’. Naast een investering in de verbouwing in de bestaande fabrieksgebouwen en de aanpassing van de productielijnen gaat het hierbij ook om investeringen in een bedrijfsschool waarbij de hierin ontwikkelde kennis gedeeld wordt met het reguliere onderwijs en op termijn ook toegankelijk zal zijn voor andere Medtech bedrijven in de regio.  

Steun voor werkgelegenheid
Tijdens de vergadering van de Statencommissie FCBR (Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie) stond het voorstel op de agenda. Bart van Dekken is fractievoorzitter van de CDA-Statenfractie en woordvoerder economie. Hij zegt dat het versterken van de economische koers in Drenthe en het toepassen van slimme strategie altijd kan rekenen op de steun van het CDA. “Dat je bestaande werkgelegenheid nog sterker kunt maken in Zuidoost Drenthe dan kun je daar moeilijk op tegen zijn. In die constatering beoordelen wij ook de doorontwikkelingen rondom MedFood in Emmer-Compascuum. Een mooi voorbeeld van constructieve samenwerking tussen bedrijfsleven, gemeente, rijk en provincie. Vanuit de integrale aanpak in de versterking van de economische koers vraag ik me in alle redelijkheid echter wel af of dit soort van ontwikkeling eigenlijk wel in Drenthe willen? Wat gaan we dadelijk laten of wellicht anders doen om, ook wanneer we de woningopgave en de energietransitie willen realiseren, dit soort van economische ambitie te borgen. Welke keuzes moeten we bijvoorbeeld maken om de stikstofreductie in deze aanpak mogelijk te maken. Ik krijg steeds meer het beeld dat ondernemers, op basis van inkomenszekerheid en de doorontwikkeling naar andere bedrijfsvoering, ingrijpende keuzes moeten maken. Voor het CDA hoeft dit dossier in Zuidoost Drenthe niet het omslagpunt te zijn om voorzichtiger te worden in onze economische ambitie. Maar ik wil wel graag een winstwaarschuwing geven. Neem ons al Provinciale Staten mee wat dit betekent voor het concept van de integrale aanpak.”

Brede steun
Gedeputeerde Brink stelde dat op het door het CDA genoemde punt van integraliteit voor hem de woningbouw, bereikbaarheid en economie met elkaar hand in hand gaan maar dat daar bovenal banen bij horen. Juist in Zuidoost Drenthe kan die werkgelegenheid niet gemist worden en steunt de provincie het initiatief van dit bedrijf. In de Statencommissie was brede steun voor het voorstel evenals in de vergadering van Provinciale Staten op 21 april waar het voorstel werd aangenomen. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.