06 februari 2019

Subsidie voor viering van 75 jaar vrijheid

In 2020 wordt in Nederland op grote schaal de beëindiging van de Tweede Wereldoorlog herdacht en 75 jaar bevrijding gevierd. De landelijke organisaties Platform WOII, Nationaal Comité 4 en 5 mei en VFonds (Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg) werken hierin samen. In het kader van deze viering hebben meerdere uitvoerders in de culturele sector zich gemeld bij de provincie met diverse initiatieven voor grotere culturele projecten en bijzondere evenementen in 2020. Een deel van deze projecten moet plaats gaan vinden in en rond het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Daarnaast zijn er diverse initiatieven gaande op gemeentelijk niveau.

Bereik van jeugdig publiek

Het College van Gedeputeerde Staten stelt voor om geld beschikbaar te stellen voor de verschillende activiteiten rondom de viering van 75 jaar bevrijding. Het enthousiasme onder Drentse organisaties en instellingen is groot. Daarom stelt het college van Gedeputeerde Staten voor om subsidieregelingen in het leven te roepen voor grotere projecten met provinciaal bereik en voor lokale, gemeentelijke projecten. Belangrijke criteria bij toekenning van subsidie zijn spreiding, duurzaamheid en het bereik van jeugdig publiek met educatieve programmaonderdelen. GS vraagt Provinciale Staten een budget van 1 miljoen euro beschikbaar te stellen waar de 12 Drentse gemeente dan 360.000 euro voor hun rekening nemen.

Educatieve waarde
Namens de CDA-fractie betoogde Bart van Dekken dat dit voorstel de volle steun van zijn fractie heeft. Hij bracht nogmaals, zoals eerder in de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie (FCBE), zijn bezwaar naar voren van de mogelijke titel van een van de onderdelen. “De titel ‘Terugkeer naar Westerbork’ ligt bij veel mensen nogal gevoelig en ik wil geenszins inbreuk plegen op de artistieke vrijheid maar vooral wijzen op de educatieve waarden en mogelijkheden die hier liggen.” Op de fiets vanaf Auschwitz rijden naar Drenthe met educatieve doorwerking vond hij prima en ook het comité van aanbeveling gaf volgens hem een heldere toelichting, namelijk een terugkeer vol bewustwording met onder andere Duitse en Nederlandse scholieren naar vrijheid en belangrijke waarden. Bart van Dekken gaf nog de suggestie om de fietstocht langs Nieuwlande te laten lopen. “Dat is namelijk de enige plaats in Nederland met de Yad Vashem erkenning.” Ook deed hij de aanbeveling in gesprek te gaan met een groot aantal Drenten van de Prinses Irenebrigade of een bezoek aan 42 Pantser Infanterie Bataljon in Havelte en de luchtmobiele brigade in Assen. “Onder andere deze leden van de krijgsmacht zorgen voor onze huidige vrijheid.”

Het voorstel van het College van Gedeputeerde Staten werd met algemene stemmen aanvaard.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.