23 mei 2018

Trots op Drenthe blijven uitdragen

Er wordt door Marketing Drenthe gewerkt met de doelstelling om het imago van Drenthe te verbeteren op het gebied van zowel toerisme, wonen als werken met de ultieme doelstelling een bijdrage te leveren aan de economische ontwikkelingen voor ondernemers. Nu is er een accent toegevoegd met de pijler vrijetijdseconomie en een marketingaanpak die gericht is op activatie van doelgroepen. Veertienduizend banen in onze provincie zijn direct verbonden met de vrijetijdseconomie. Concreet betekent dit één op de negen banen. Het College van Gedeputeerde Staten richt zich op het vergroten van de aantrekkingskracht van Drenthe als dé bestemming voor bezoek en verblijf. Inzetten op het genereren van meer bezoekers, bestedingen en banen in de Drentse vrijetijdseconomie. Het vermarkten en promoten van Drenthe door Marketing Drenthe draagt hieraan bij en daarom wil het College van GS de provinciale inzet op marketing en promotie van Drenthe voor de periode 2019-2020 continueren  

Geraakt door column in Trouw
CDA-fractievoorzitter Riette Wollerich zei als woordvoerder namens haar fractie dat zij de afgelopen jaren elke keer bij de politieke beschouwingen de trots op Drenthe uitgesproken heeft en dat we naast dat te vinden dat ook wel wat vaker mogen uitdragen. “Gisteren werd ik daarom geraakt door de mooie column van Marijn de Vries in het dagblad Trouw over de Drent. Vooral het stuk dat de Drent principieel niet zal zeggen dat zij of hij iets goed kan. Wij houden niet van snakken en niet van snakkerds. Wij laten het liever zien maar we zijn wel degelijk trots. En nee, wij gaan Nederland niet leren meer bescheiden te zijn, wij moeten opstaan en zeggen dat we trots zijn. Op de Drentse natuur, de Drentse bedrijven, recreatie en toerisme. Ook op FC Emmen, de Dutch TT, de musea en ook het WK Wielrennen 2020 waar we het zo nog over gaan hebben. Tijdens het onlangs gehouden ‘Drenthe in debat’ gaf een van de jonge aanwezige dames   ons mee dat de promotie van Drenthe wel wat flitsender kon. En ik denk dat velen dat met haar eens waren. Gelukkig kon de aanwezige directeur van Marketing Drenthe daar gelijk wat aan toevoegen. Want de afgelopen tijd is er een koerswijziging geweest bij marketing Drenthe. Er is focus aangebracht en de keus is gemaakt om volledig te gaan voor recreatie en toerisme. En dat geeft kansen want we hebben de afgelopen tijd wel wat mooie aanknopingspunten voorbij zien komen.”

Betrokkenheid ondernemers groot
Vorig jaar was Riette Wollerich bij een bijeenkomst van Marketing Drenthe in Dalen waar veel ondernemers bij elkaar waren om te praten over de koersverandering. Zij vond het mooi om te zien hoe groot de betrokkenheid is bij de ondernemers in de recreatie- en toerismesector. “Begrijpelijk ook want recreatie en toerisme is van belang voor Drenthe. In april van dit jaar hebben we ons door de directeur van marketing Drenthe laten bijpraten over de nieuwe koers van Marketing Drenthe. Daar waren we enthousiast over. Het was een helder verhaal met een heldere koers waarbinnen differentiatie mogelijk is.”

Over de nieuwe koers
Dit jaar zal een zogenaamde nulmeting plaatsvinden en er zijn nu harde doelstellingen geformuleerd zoals 100 miljoen bestedingen in 2020. Maar zijn volgens Riette Wollerich ook wat minder concrete doelstellingen geformuleerd en dat kan lastig zijn als je prestatieafspraken wilt maken met Marketing Drenthe. “Maar de CDA-fractie is overtuigd van het belang van marketing en promotie van Drenthe, ook voor de Drentse economie. In Drenthe zijn 14.000 banen in de recreatie- en toeristische sector en mede daarom staan we positief tegenover het verlengen van de subsidierelatie. Omdat we nu eenmaal wel wat meer mogen vertellen waar we wegkomen en hoe trots we zijn.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.