17 december 2021

Tussen hoop en vrees

Net als een jaar geleden zitten we opnieuw in een situatie van hoop en vrees. Hoop dat het allemaal snel beter gaat en we weer aan het openbare leven kunnen deelnemen zoals we gewend waren. Maar ook in een periode van vrees, wat komt er nog meer aan griepvarianten op ons af? In de Kersttijd willen we toch met andere emoties te maken hebben? We zullen het moeten accepteren maar het valt ons steeds zwaarder. Er is echter geen keus, we moeten de dreiging van weer een ander virus serieus nemen en ons houden aan de adviezen die door deskundigen worden gegeven en maatregelen die naar aanleiding daarvan ons worden opgelegd. Hoe moeilijk dat soms ook is.

Even leek het dit jaar weer te kunnen, vergaderingen in het openbaar in de raads- of Statenzaal, maar de digitale werkelijkheid heeft het weer gewonnen. Besluitvorming moet nu eenmaal doorgaan maar met elkaar communiceren vanachter een schermpje heeft zo zijn beperkingen. Je wilt elkaar ontmoeten en debatteren om anderen van jouw gelijk te overtuigen. Desondanks zijn alle vergaderingen van Provinciale Staten doorgegaan en heeft besluitvorming plaats gevonden. Nu er een nieuw Kabinet gloort met een nieuw regeerakkoord zal er de komende tijd veel werk aan de winkel zijn voor de provincies met de uitwerking van de plannen. En natuurlijk zal de CDA-Statenfractie de komende maanden ondersteuning bieden aan de gemeentelijke CDA-afdelingen in hun pogingen goede resultaten te behalen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s.
  
Met veel energie zal de CDA-Statenfractie zich het komende jaar volop inzetten voor de inwoners van Drenthe. Samen met Siemen Vegter, Ceciel Mentink, Gertjan Zuur, Eline Vedder, Klaas Neutel, gedeputeerde Henk Jumelet en daarbij ondersteund door Karin Brouwer en Bert Peters, zal ik de Christendemocratische uitgangspunten uitdragen net zoals we dat afgelopen jaar hebben gedaan. Zoals ik in het begin al schreef, december zal minder uitbundig zijn maar biedt ons tegelijkertijd ook de gelegenheid om stil te staan bij alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar. Ik wens jullie allen desondanks gezegende feestdagen en een goede gezondheid.
Bart van Dekken, fractievoorzitter CDA-Drenthe
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.