28 maart 2018

Uitbreiding Health Hub Roden (HHR)

In 2008 is Cordis (goed voor duizend arbeidsplaatsen) uit Roden vertrokken. Om de bedrijvigheid rond medische technologie in Roden en de regio te behouden en te stimuleren is het Springboard Initiatief opgestart. Hiermee is voorkomen dat er meer dan tweehonderd regionale toeleveranciers van Cordis zijn omgevallen. Door het projectplan Springboard 2.0 (startups medische technologie) is in 2016 de Health Hub Roden (HHR) ontstaan.

Door succes ruimte nodig
Inmiddels heeft dit geresulteerd in circa driehonderd nieuwe arbeidsplaatsen, bijna twintig nieuwe bedrijven en ruim zeventig organisaties uit Noord-Nederland die lid zijn geworden van de Health Hub in Roden. Hierdoor blijft de kennis rond de complexe materie van medische technologie voor het Noorden behouden en vormt de HHR een goede basis voor verdere groei en innovatie. Er is sprake van een kwaliteitsslag op het gebied van productie naar innovatie waarbij bedrijven en kennisinstellingen nauw met elkaar samenwerken. Dit succes heeft als gevolg dat er te weinig ruimte beschikbaar is en er bedrijven en kennisinstellingen op de wachtlijst staan. Om de HHR en de bijbehorende ontwikkelingen op het gebied van innovatie en werkgelegenheid in Roden te behouden is actie gewenst. De provincie Drenthe heeft samen met de gemeente Noordenveld naar een aantal alternatieve huisvestingsopties gezocht. Als voorkeur kwam naar voren verhuizing naar het voormalige pand van Resato. Overleg tussen de meest betrokken partijen zoals de gemeente Noordenveld, de Hanzehogeschool Groningen, het Noorderpoortcollege en de provincie Drenthe heeft de aankoop opgeleverd van het voormalige Resato-pand door de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. Provinciale Staten werd gevraagd hiervoor een bedrag van € 2.397.200 beschikbaar te stellen, gemeente Noordenveld zal een bedrag van € 599.300,- beschikbaar stellen. Met dit bedrag kan het gebouw orden aangekocht en verbouwd. Na aankoop wordt het pand in opdracht van de provincie en gemeente verbouwd en vervolgens verhuurd aan de Stichting (in oprichting) Vita Roden. Deze stichting gaat het onroerend goed exploiteren ten behoeve van het ecosysteem van de HHR. Hiervoor wordt ruimte verhuurd aan bedrijven en kennisinstellingen.

Instemming van het CDA
CDA-fractievoorzitter voerde namens haar fractie het woord en sprak haar steun uit voor de initiatieven die in Roden zijn ondernomen en ook dit voorstel sprak haar aan. Wel had zij, evenals vele andere fracties, nog vragen en opmerkingen over de aankoop en eventuele revenuen. Moet de provincie wel de rol van projectontwikkelaar op zich nemen zo vroeg zij zich af. De beantwoording van gedeputeerde Brink stelde haar gerust. Een projectontwikkelaar zal vooral voor het rendement gaan en de provincie blijft risico’s lopen. Nu zal de provincie en gemeente Noordenveld ook de eventuele winsten opstrijken. Gedeputeerde Brink deed de toezegging dat eventuele winsten ten goede blijven komen aan het project. Het voorstel werd door Provinciale Staten unaniem aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.