05 september 2018

Van robuuste basisteams naar wankele uitzendbureaus

Op 1 januari 2013 is de Politiewet in werking getreden en afgesproken is dat die na vijf jaar geëvalueerd zou worden. Dat is ook gebeurd door de Commissie Evaluatie Politiewet Kuijken waarop de Minister van Justitie en Veiligheid een reactie heeft gegeven. Ter voorbereiding op de behandeling in de Tweede Kamer is op verzoek van CDA-Tweede kamerlid Chris van Dam een bijeenkomst in Assen georganiseerd waar de CDA-leden uit Noord-Nederland voor uitgenodigd zijn. Chris van Dam is in de Tweede Kamer woordvoerder over politie- en Justitiezaken en wil graag reacties van leden ophalen om zich zo voor te bereiden op het debat.

Op maandag 3 september gaven vijfentwintig mensen uit het Noorden gehoor aan de uitnodiging en onder hen burgemeesters, Raads- en Statenleden, politiemensen en afdelingsbestuurders. Onder leiding van het Drents Statenlid Bart van Dekken kwam na de presentatie van Chris van Dam een interessante discussie op gang. Het ging over de evaluatie van de Politiewet, de evaluatie van de reorganisatie van de politie en de toekomstige brede politiefunctie.  Chris begon met het benoemen van de positieve gevolgen van de reorganisatie van de politie. Wat hem betreft is het een succes wat betreft landelijke aanpak van thema’s en informatie, er kan nu sneller opgeschaald worden in kleinere gemeenten en qua bedrijfsvoering zijn er grote voordelen te behalen. Wat niet tot uiting komt is de belofte dat er robuuste basisteams zouden komen. De bezetting van de teams is niet op orde, er is een slechte personeelsplanning en een groot verloop onder politiemensen, teamchefs moeten leidinggeven aan een te grote groep mensen en er is nauwelijks verbinding met de buitenwereld. Volgens Chris is men van robuuste basisteams gegaan naar wankele uitzendbureaus.

Er werken ongeveer 60.000 mensen bij de politie in Nederland en daarmee is er volgens Chris van Dam voldoende capaciteit. Die capaciteit zit volgens hem echter op de verkeerde plek. Door verloop en pensionering zijn de komende jaren ook nog eens 14.000 nieuwe politiemensen nodig. Hij pleitte ervoor om de zogenaamde life-time gedachte los te laten. “Mensen kiezen niet meer voor een baan voor het leven   bij een organisatie. Kies daarom voor een kortere snelle opleiding.” Zijn stelling dat de behoefte aan veiligheid bij de mensen zal blijven groeien werd breed ondersteund door de aanwezigen. Discussie over de aanwezigheid en aansturing van de zogenaamde Boa’s (buitengewone Opsporingsambtenaren) als aanvulling op de politiecapaciteit leverde een interessante discussie op. De uitkomst was dat gebrek aan politiemensen niet opgelost mag worden met het uitbreiden van de bevoegdheden van de Boa’s. Tot slot werd er door de aanwezigen hun waardering uitgesproken dat volksvertegenwoordiger Chris van Dam naar Assen was gekomen om met mensen uit het veld de evaluatie van de Politiewet te bespreken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.