12 mei 2022

Verduurzaming Openbaar vervoer mag wat kosten

Op de agenda van de Statencommissie Omgevingsbeleid in de vergadering van 11 mei jl. stond ondermeer de Kaderbrief Begroting 2023 en Jaarstukken 2021 van het OV-Bureau, de organisatie die voor de provincies Groningen en Drenthe het openbaar vervoer organiseert. Omdat het Rijk nog niet heeft aangegeven wat de hoogte is van de vergoedingen voor het komend jaar en er ook nog geen duidelijkheid is over de compensatieregeling kan er nog geen ontwerpbegroting worden aangeboden. Wel de daarbij horende zogenaamde Kaderbrief waarin uitgangspunten en kaders zijn aangegeven.

Reizigerstarieven niet verhogen
Eline Vedder is namens de CDA-Statenfractie onder andere woordvoerder openbaar vervoer en zij had begrip voor de lastige situatie waarin het OV-Bureau zit. “Door de onbekendheid over financiële vergoedingen van het Rijk en de compensatieregeling, gecombineerd met de stijgende brandstofprijzen, is het ook onmogelijk om een gedegen begroting te maken, alle begrip daarvoor. Ik vind het dan ook een goede keuze om eerst alle benodigde informatie te verzamelen en dan met een begroting 2023 te komen. ” Over de uitgangspunten in de Kaderbrief was zij duidelijk. “Net als vorig jaar, schaart CDA-fractie zich wederom van harte achter het standpunt dat we de reizigerstarieven niet zouden moeten verhogen. Want daarmee zouden we de mensen straffen die wél al zijn teruggekeerd naar het OV voor de mensen die dat nog níét hebben gedaan. Bovendien staat een verhoging als signaal haaks op de verduurzamingsambitie. Dat betekent automatisch dat het CDA een begrotingstekort accepteert en daar verstandig mee om wil gaan. De keuze om realistisch-conservatief te begroten onderschrijven we.”
  
Reiziger centraal
Wat betreft bezuinigen op de dienstregeling stelt de CDA-fractie zich net als vorig jaar op het standpunt dat de reiziger staat centraal. “Omkeerbaar afschalen kan, afbreken niet. En dus gaan we mee in het advies van OV-Bureau om daar waar -er in het redelijke- mogelijkheden liggen, aanbod te beperken, frequenties op dikke lijnen te verminderen, of parallelle lijnen tijdelijk op te schorten. Tegelijk vinden we het dan wel belangrijk, ondanks het financiële noodweer waarin we zitten, om in te blijven zetten op door ontwikkelen van een betaalbare hub taxi en de vindbaarheid daarvan, het door ontwikkelen van goede hubs en knooppunten met andere vervoersvormen en daarmee de bereikbaarheid van wijken en landelijk gebied in stand te houden. Aan het behoud van een fijnmazig netwerk hecht de CDA-fractie veel waarde, óók als hier kosten tegenover staan. In het licht - de inwoner centraal – zijn we verder benieuwd of er al resultaten te melden zijn uit niet alleen het onderzoek naar klanttevredenheid, maar ook inwonertevredenheid, waar vorig jaar over gesproken is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.