15 februari 2023

Vertraging aanpak N34 gaat nu ten koste van de veiligheid

De provincie Drenthe heeft al vanaf 2017 het voornemen om op de N34 de verkeersveiligheid en de doorstroming te verbeteren en de verbinding over de N34 voor het openbaar vervoer te optimaliseren. Vanwege de hoge inflatie wil de provincie niet meer alle voorliggende varianten onderzoeken maar zich beperken tot een kleiner aantal alternatieven waarbij de aanpak van het knelpunt verkeersplein Gieten prioriteit heeft met een aansluitende verdubbeling van maximaal 6 kilometer. Gebleken is namelijk dat een groot aantal alternatieven het taakstellend budget van € 90 miljoen overschrijdt, met name het gevolg van ongekend hoge en niet voorspelde prijsstijgingen in de afgelopen periode.

Verkeersplein toekomstbestendig aanpakken
“Als focus ook meer voortgang betekent dan kan de CDA-fractie hiermee instemmen”, zegt Statenlid Eline Vedder. “We zouden namelijk niet graag over twee jaar hier weer staan en moeten concluderen dat we inmiddels met die 90 miljoen nog maar een halve ‘Gieten’ kunnen betalen. En als wens voegen we toe dat verkeersplein Gieten in elk geval toekomstbestendig moet worden aangelegd, oftewel geschikt voor aansluiting op een 2x2 inrichting van de N34.” Met deze nieuwe plannen denkt de CDA-woordvoerder wel dat de belangrijkste zorg die haar fractie heeft rondom de N34, nóg verder buiten beeld raakt en dat is veiligheid. “De N34 is integraal onveilig, zou je kunnen concluderen als je de gelijkmatige verspreiding ziet van de dodelijke ongevallen op de N34. Er zijn geen ‘black spots’, deze ongevallen gebeuren op het hele traject. We zijn daarom blij dat in de alternatieven het algehele inhaalverbod is opgenomen alsmede een 2x1 en 2x2 over het hele traject. Ongetwijfeld gaan die laatste twee hoog scoren op veiligheid, maar we weten nu al dat we ze om allerlei redenen op korte of middellange termijn niet gaan uitvoeren. En over het inhaalverbod hebben we experts horen twijfelen of dat wel zin had, want wat als de frontale botsingen niet uit inhalen voortkomen maar uit afleiding of stuurcorrecties?”

Wat kunnen inwoners verwachten
Eline Vedder wilde van gedeputeerde Henk Brink weten hoe het nu verder gaat en of op korte termijn maatregelen worden genomen die de veiligheid vergoten.” Grastegels in de berm of extra irritante ribbelblokjes aan zowel de midden- als zijkant belijning? En dan niet een beetje kabbelend met de werkzaamheden mee, maar als prioriteit? Verlichting aanleggen langs de N34? De snelheid verlagen, ook al staat dat haaks op het doel van doorstroming? Of gaan we de situatie accepteren totdat elke auto met automatische rijbaanondersteuning is uitgerust? Voorzitter, ik klink misschien een beetje cynisch, maar ik ben oprecht op zoek naar een realistisch antwoord. Zodat inwoners die zich zorgen maken over de veiligheid van de N34 weten wat ze wél, maar ook gewoon wat ze níét kunnen verwachten.

Focus en voortgang
Gedeputeerde Henk Brink, die de zieke verantwoordelijke gedeputeerde Nelleke Vedelaar vervangt, zegt dat onderzoek uitwijst dat er op de N34 in het algemeen niet te snel wordt gereden. Hij was het eens met Eline Vedder dat veiligheidsmaatregelen nodig zijn en hij deed de toezegging dat met gedeputeerde Vedelaar op te nemen. Ook was hij het eens met het CDA dat focus op minder alternatieven niet de voortgang van de werkzaamheden in de weg mag staan.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.