03 juli 2019

Vertrouwen komt te voet en gaat te paard

“Vertrouwen komt te voet en gaat te paard”, zei CDA-Statenlid Eline Vedder tijdens de vergadering van Provinciale Staten op woensdag 3 juli. Aan de orde was een motie die o.a. door het CDA was ingediend en waarin werd gevraagd om rond het gebied van de verbrandingsoven Attero in Wijster de biomonitoring opnieuw in te voeren. Attero is eenzijdig gestopt met het instrument biomonitoring, een instrument dat meer dan twintig jaar gewerkt heeft en waarmee Attero het vertrouwen had verkregen van de omgeving dat de verbrandingsoven geen nadelige gevolgen had voor mens, gewas en dier. Door het stoppen van de biomonitoring is dit vertrouwen in Attero omgeslagen in wantrouwen aangezien de eventuele neerslag van ongewenste stoffen in de omgeving nu niet meer gemeten en gerapporteerd wordt. In de ingediende motie wordt het College van Gedeputeerde Staten met klem verzocht Attero te vragen het instrument van biomonitoring opnieuw in werking te stellen;

In de afgelopen vijf maanden zijn er vijf branden geweest bij Attero en dat heeft wantrouwen bij de bevolking uit de omgeving gewekt. “Attero heeft in 2017 eenzijdig de functie van vertrouwenspersoon landbouw opgeheven en in 2018, weer eenzijdig, gestopt met biomonitoring. Als je je dan óók nog bedenkt dat de verantwoordelijkheid voor voedselveiligheid bij de individuele boer ligt, wat ook zo hoort, maar de invloed van die individuele boer op het functioneren van Attero nul is, dan ontstaat er al snel een beeld van wantrouwen en bezorgdheid bij omwonenden die volkomen begrijpelijk is. Op het speelveld van draagvlak in de omgeving staat Attero met 2-0 achter”, zegt Eline Vedder.

Zij is positief om te horen van betrokken partijen dat Attero zich bij de afgelopen branden een betrouwbare partner heeft getoond, die open en transparant opereert, en doet wat hij zegt. Ook het pakket maatregelen dat is afgekondigd om branden in de toekomst beter te kunnen voorkomen, stemt haar hoopvol. “Wat het CDA betreft een goede, en hoognodige, eerste stap op het voetpad naar herstel van vertrouwen. Stap twee is wat ons betreft het opnieuw invoeren van biomonitoring. We roepen het college op om bij Attero daar met klem op aan te dringen. Het is toch immers ook in hun belang om dat losgebroken paard van vertrouwen weer bij huis te krijgen”, zo stelde de Christendemocrate. De motie werd met algemene stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.