24 januari 2018

Vitaliteitsfonds Drentse Vakantieparken moet kwaliteit verbeteren

Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota 2017 is vanuit de Investeringsagenda een bedrag van € 6,5 miljoen gereserveerd voor de revitalisering van de verblijfsrecreatie in Drenthe (Vitaliteitsfonds Drentse vakantieparken). In september 2017 is een onderzoek gepresenteerd naar de vitaliteit van de verblijfsrecreatie in Drenthe. Uit het onderzoek blijkt dat de revitaliseringsopgave van de verblijfsrecreatie een brede opgave is, zowel economisch, ruimtelijk (bijvoorbeeld verpaupering), volkshuisvestelijk (bijvoorbeeld permanente bewoning) als sociaal-maatschappelijk. Bij dit laatste is aandacht voor het risico van ondermijning.

Gemeenten aan zet

In de vergadering van de Statencommissie Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie stond de uitwerking van de aanpak en de inzet van het Vitaliteitsfonds Drentse Vakantieparken op de agenda. Samen met de Drentse gemeenten, RECRON en ondernemers werkt de provincie aan een langjarige programmatische aanpak gericht op het vergroten van de vitaliteit van de verblijfsrecreatie. Bij die aanpak hebben de betrokken partijen verschillende rollen en verantwoordelijkheden. De gemeenten en de sector zijn primair aan zet. De provincie wil een faciliterende partner zijn zonder de rol van de private partijen en de gemeenten over te nemen.

Samenwerking cruciaal
CDA-fractievoorzitter Riëtte Wollerich benadrukte het belang van de samenwerking tussen, de recreatiesector, gemeenten en provincie. “Alleen ben je wellicht sneller maar samen kom je verder”, zo betoogde de Christendemocrate. Daarom vond zij het belangrijk dat de gemeenten bij de behandeling van de begroting 2019 geld vrijmaken voor de aanpak van vitale vakantieparken. Zij vroeg ook aandacht voor de verpaupering van sommige vakantieparken waarbij zij haar vertrouwen uitsprak in de voorgestelde aanpak om zo die verpaupering tegen te gaan.

Tijdens de behandeling in Provinciale Staten werd het voorstel met overgrote meerderheid van stemmen aangenomen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.