05 november 2019

voorzitter CDA-Drenthe herkozen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van CDA-Drenthe, die gehouden werd in het provinciehuis in Assen, is Robert Kleine (47) bij acclamatie herkozen als voorzitter. In oktober 2015 begon hij aan zijn eerste termijn als voorzitter en nu heeft Robert zich herkiesbaar gesteld voor een tweede termijn.

Robert Kleine is sinds 2017 wethouder in de gemeente Emmen en heeft in zijn portefeuille o.a. Jeugd, Onderwijs, Cultuur en Welzijn. Hij is blij met zijn herverkiezing. “Ik wil me ook graag de komende vier jaar inzetten voor het CDA in Drenthe, vooral om ervoor te zorgen dat onze inhoudelijke uitgangspunten de basis blijven voor ons politiek handelen”, zegt Robert.

Naast het huishoudelijk gedeelte was het onderwerp van de avond ‘Glokalisering’. Gastsprekers waren de Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma, burgemeester van Borger-Odoorn Jan Seton en CDA-Europarlementariër Esther de Lange.  Glokalisering, de problemen zijn wereldwijd, de oplossingen beginnen lokaal. Onder leiding van Jaap van de Linden deelden de gastsprekers hun opvattingen over de lokale oplossingen die het begin kunnen zijn van de wereldwijde problemen. Commissaris van de Koning Jetta Klijnsma vindt Glokalisering een prachtig woord omdat het precies weer geeft wat het inhoudt. Zij vindt het belangrijk dat de Drenten belangstelling tonen voor het provinciale werk en op bezoek komen in het provinciehuis. Ze bekende dat ze samen met Piet Hein Donner, die zij wekelijks voor haar werk ontmoet, duetten zingt.

Burgemeester Seton stelde dat je genomen besluiten niet terugdraait. “Uithuilen en opnieuw beginnen, waarbij je vertrouwen probeert terug te winnen. We hebben in Borger-Odoorn zogenaamde windtafels georganiseerd waarbij we mensen betrekken in het proces, hen de mond gunnen. En neem mensen en hun bezwaren serieus.”

Europarlementariër Esther de Lange stelde dat je vooral ruimte moet geven aan lokale initiatieven, als voorbeeld noemde zij een project in Wijnjewoude. “Juist kleinschalige initiatieven verdienen aandacht. Dit project is een voorbeeld voor Europa hoe je moet omgaan met draagvlak voor hernieuwbare energieprojecten.” Daarnaast zei zij dat bij besluitvorming op alle niveaus mensen meegenomen moeten worden in de besluitvorming. “Heb begrip voor elkaar en zie naar elkaar om.”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.