08 maart 2016

Mogelijkheden voor aparte status RTV-Drenthe in de Mediawet?

De Statenleden Rudolf Bosch (PvdA) en Bart van Dekken (CDA) hebben namens hun fracties schriftelijke vragen gesteld over een aparte status in de Mediawet voor RTV-Drenthe. Bij de behandeling van de Mediawet in de Eerste Kamer op 1 maart jl. werd via een motie de regering opgeroepen om een aparte status te creëren voor Fryslan middels het instellen van een Mediaraad. Belangrijkste argument daarbij was dat de Friese taal door het Europees Handvest in 1997 erkend is als een minderheidstaal.
De beide Statenleden zijn van mening dat zo’n uitzondering ook voor RTV-Drenthe zou moeten gelden omdat het Nedersaksisch ook als minderheidstaal is erkend.

Zie voor meer bijzonderheden bijgaande schriftelijke vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.