07 januari 2019

Vragen over gevolgen branden Attero

In een korte periode zijn er drie forse branden geweest bij Attero in Wijster. Deze branden zullen ongetwijfeld hebben gezorgd voor uitstoot en verspreiding van schadelijke stoffen. Daarom heeft de CDA-Statenfractie Drenthe schriftelijke vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten over wat de gevolgen zijn voor het milieu en voor de gezondheid van mens en dier.

In de omgeving van het bedrijf zijn zes proeftuinen gevestigd waar in het verleden in het kader van de biomonitoring onderzoek werd gedaan. In het verleden heeft Attero, samen met de Wageningen Universiteit & Research (WUR), biomonitoring uitgevoerd, maar is daar vorig jaar mee gestopt. Het CDA wil onder andere weten of er onderzoek wordt gedaan door de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD), en welke preventiemaatregelen er zijn te nemen om dergelijke branden te voorkomen.

Lees hier de volledige vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.