26 augustus 2021

Vragen over hulp aan Afghaanse vluchtelingen

Het CDA is van mening dat mensen die in Afghanistan ter plaatse voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt hulp en veiligheid geboden moet worden in welke vorm dan ook. Daarbij is het belangrijk dat alle overheden worden betrokken bij het vinden van veilige plekken hier in Nederland. Maar dat daarvoor ook draagvlak zoekt bij de bevolking. Voor het CDA is het helder dat deze opvang alleen kan geschieden met voldoende draagvlak en bewustwording op dit thema in Drenthe. Volgens de media roept de Nederlandse regering provincies en gemeenten op om opvanglocaties te creëren en huisvesting voor deze vluchtelingen. 

De CDA-fractie heeft het college van Gedeputeerde Staten in Drenthe gevraagd of zij de zorg van de CDA-fractie over willen brengen aan de regering. Lokale mensen die voor de Nederlandse overheid hebben gewerkt moet hulp en veiligheid worden geboden in welke vorm dan ook. Ook wil de fractie weten of het college al een verzoek heeft gekregen van de Rijksoverheid om een bijdrage te leveren bij het zoeken naar opvanglocaties voor deze specifieke vluchtelingen in Drenthe.
Lees hier de volledige vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.