15 juni 2022

Vragen over informatiebijeenkomsten N34

CDA-Statenlid Eline Vedder heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten over de informatiebijeenkomsten N34. De Inwoners zouden medio maart/april uitgenodigd worden voor informatiebijeenkomsten over de N34. Via schriftelijke vragen van de Partij voor de Dieren vernemen de inwoners dat de informatiebijeenkomsten pas in het laaste kwartaal van 2022 plaats zullen vinden. De fractie vindt het onzorgvuldig dat inwoners eerst worden beloofd in maart/april te worden bijgepraat en daarna niets meer horen.

Eline Vedder wil daarom van het college weten hoe zij ervoor gaan zorgen dat inwoners beter worden geïnformeerd en niet worden geconfronteerd met beloftes, die niet worden nagekomen.

Lees hier de vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.