30 maart 2018

Vragen over onrust rond gaswinning Eesveen

De CDA-Statenfractie stelt vragen aan het college van Gedeputeerde Staten in Drenthe over de gaswinning in Zuidwest Drenthe. Het CDA wil weten of de communicatie tussen Vermilion Energy en de inwoners goed verloopt en of de provincie vindt of er door Vermilion voldoende wordt gemonitord.  

Sinds 2015 wordt door Vermilion gas gewonnen. Dit gasveld ligt geografisch gezien in de provincie Overijssel en Drenthe onder de gemeenten Steenwijkerland en Westerveld. Vermilion heeft een gewijzigd winningsplan ingediend voor de bestaande gaswinning uit het Eesveen gasveld. Op het ontwerp-instemmingsbesluit zijn binnen de inspraaktermijn in totaal 332 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn in te zien op http://www.nlog.nl/ter-inzage-legging-eesveen 

In dit proces naar een gewijzigd winningsplan zijn veel verontruste geluiden van inwoners van de betreffende gebieden naar voren gekomen. Uit de gesprekken kwam naar voren dat communicatie, transparantie en het monitoren van mogelijke gevolgen van gaswinning sterk aandacht behoeft. Daarom heeft CDA-Statenlid Henk Reinders namens zijn fractie schriftelijke vragen gesteld.

Schriftelijke vragen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.