25 april 2022

Vragen over vermeend verbod milieu-inspecties

Naar aanleiding van een krantenartikel wil het CDA opheldering over een verbod tot handhaving door Buitengewoon Opsporings Ambtenaren (BOA’s) op reguliere milieu-inspecties bij bedrijven in de gemeente Tynaarlo. Het college van B&W zou de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) juli vorig jaar de opdracht heeft gegeven om in de gemeente geen buitengewoon opsporingsambtenaren in te zetten voor controle op naleving van milieuvergunningen. De CDA-fractie wil weten of Gedeputeerde Staten op de hoogte zijn van een dergelijke afspraak, of dit ook in andere gemeenten aan de orde is en welke stappen het college van GS hierop heeft genomen.

Lees hier de vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.