27 december 2021

Vragen over voornemen (kinder)hartchirurgie - cardiologie in het UMCG te sluiten

De CDA-Statenfracties in Drenthe, Fryslân en Groningen hebben met verontrusting kennisgenomen van de berichtgeving in de media over het voornemen om de academische ziekenhuiszorg in Noord-Nederland te beperken. Het op niveau houden van de kwaliteit c.q. kwantitatief genormeerde ingrepen moet volgens de media, althans voor wat betreft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, brengen tot centralisatie van de (kinder)hartchirurgie en -cardiologie in respectievelijk Rotterdam (Erasmus MC) en Utrecht (UMCU).  

De implicatie van dit voorgenomen besluit van de Minister van Volksgezondheid om daarmee de centra voor (kinder)hartchirurgie -en cardiologie in respectievelijk Leiden en Groningen te sluiten is niet te billijken. Behoud van een goede infrastructuur op het gebied van de (intramurale) zorg levert in Noord-Nederland, naast de beste spreiding van deze zorg, voor ons een noodzaak op tot een heroverweging. Noord-Nederland wordt onevenredig zwaar getroffen bij het verder afschalen van dit soort van cruciale ziekenhuiszorg. De (kinder)hartchirurgie en -cardiologie en moet op academisch niveau voor Noord-Nederland regionaal goed bereikbaar blijven voor de patiënten. Het doorvoeren van dit voorgenomen besluit betekent een onaanvaardbare verslechtering van zorg voor zeer kwetsbare jonge patiënten. Het CDA heeft een aantal vragen aan GS gesteld. Lees hier de vragen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.