30 augustus 2018

Wat gebeurt er met asbestafval?

CDA-Statenlid Henk Reinders heeft schriftelijke vragen gesteld aan het College van Gedeputeerde Staten. Hij wil namelijk weten of het College bekend is met de mogelijkheden om asbestafval te recyclen en als dat niet gebeurt in Drenthe, wat gebeurt er dan wel mee. 

Veel asbest blijft gewoon ergens liggen terwijl er ook mogelijkheden zijn om asbest te recyclen tot een stof die goed bruikbaar is als cementvervanger in beton. Per 1 januari 2024 geldt er een algemeen verbod op asbestdaken. Als provincie wordt er op dit moment fors ingezet op de ondersteuning bij het verwijderen van de asbestdaken in Drenthe. Hoewel er al wel gesaneerd wordt moet er de komende jaren nog bijna 5 miljoen vierkante meter worden gesaneerd. Dit betekent dat er de komende jaren een grote hoeveelheid asbestafval zal ontstaan. 

De schriftelijke vragen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.