23 maart 2015

WATERSCHAP REEST EN WIEDEN HEEFT NIEUW ALGEMEEN BESTUUR

Maandagmorgen 23 maart is door dijkgraaf Marga Kool de definitieve uitslag van de waterschapsverkiezingen voor waterschap Reest en Wieden bekend gemaakt. In het nieuwe bestuur zijn het CDA, de VVD, Water Natuurlijk, de PvdA, de Algemene Waterschapspartij, de ChristenUnie en 50PLUS verkozen.  De volgende 15 kandidaten zijn gekozen: J.H. Lammers (Henk), C.J. Netjes (Clazinus) D.J. Bruins (Dirk) voor het CDA; M.F. Strolenberg (Mark), F.K.L. Spijkervet (Karst), J. Pit (Jannes) voor de VVD; O.H. Brandsma (Obe) en G. Veenstra (Geertje) voor Water Natuurlijk; A.M. Tuit (Mark) en W.P.M. Kerstjens (Wil) voor de PvdA; A.J. Doornbos (Arja) en J. van Oorschot (Jan) voor de Algemene Waterschapspartij; R.K. Winters (Remmie) en A. Poutsma-Jansen (Betty) voor de ChristenUnie en F. Bergwerf (Frans) voor 50PLUS. Mevrouw G. Veenstra (Water Natuurlijk) en mevrouw W.P.M. Kerstjens (PvdA) zijn met voorkeurstemmen gekozen.

Het nieuwe bestuur heeft acht geborgde zetels en zijn als het volgt verdeeld
Ongebouwd:    de heren L. van Essen (Zwiggelte), J. (Jacob) Mulder (Dwingeloo), H.J. (Hans) Pereboom (Paasloo), G.J (Frits) Timmerman (Ruinerwold).
Bedrijven:        de heren T.J. (Teun) Boersma (Hoogeveen), A. (André) Fokt (Zwartsluis), A. (Adri) Voogt (Smilde).
Natuur:            de heer G. (Gerard) van den Berg (IJhorst).

Van de 171.552 kiesgerechtigden zijn er 83.049 geldige stemmen uitgebracht. De kiesdeler is vastgesteld op 5536. Het aantal ongeldige stemmen bedroeg 535. Het aantal blanco stemmen 1253.

Dijkgraaf Marga Kool: “De verkiezingen zijn prima verlopen. Daarvoor gaan mijn complimenten zeker ook uit naar de gemeenten, die op deze dag voor het eerst twee verkiezingen moesten organiseren. Natuurlijk ben ik blij met de hoge opkomst van 49,5 %. We behoren met deze opkomst wederom tot de top van Nederland. Het waterschap doet er in deze regio toe!

Bestuur fusie waterschap
Op 1 januari 2016 gaan, als de provincies daar mee instemmen, waterschap Groot Salland en waterschap Reest en Wieden fuseren. In het conceptreglement voor het nieuwe waterschap wordt uitgegaan van een bestuur van 29 leden. Op basis van dit conceptreglement worden van die 29 zetels 21 zetels bezet door de nu gekozen leden van beide waterschappen en acht door geborgd (ongebouwd, bedrijven en natuur).
Reest en Wieden krijgt in dat nieuwe bestuur naar verwachting acht zetels. Dat zijn op basis van deze uitslag de partijen: CDA (2 zetels), VVD (2), Water Natuurlijk, PvdA, ChristenUnie en Algemene Waterschaps Partij elk één vertegenwoordiger.

Bij Groot Salland zullen naar verwachting Water Natuurlijk 4 zetels, CDA 3, ChristenUnie 2, VVD 1, Algemene Waterschaps Partij, SGP en Sallandse gemeentebelangen elk één bezetten.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.