06 maart 2019

Werkbezoek CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts

Eline Vedder en Dirk Bruins hebben afgelopen maandag CDA Tweede Kamerlid Jaco Geurts naar Drenthe gehaald voor een tweetal werkbezoeken.

Melkveebedrijf te Beilen
Eerst werd in Beilen het melkveebedrijf van de fam Van Dijk – Streefkerk bezocht. Onder het toeziend oog van de koeien, collega’s, agrarische bestuurders en aanwezige politici gaf de melkveehouder een korte toelichting over zijn duurzame bedrijfsvoering die hij mede met steun van de provincie Drenthe is ingeslagen. Zo wordt door 700 zonnepanelen op de daken van de stallen energie opgewekt en wordt de warmte uit de melk gebruikt om het woonhuis te verwarmen. Hierdoor is aardgas bijna overbodig geworden. De melkveehouder vroeg aandacht voor de tegenstrijdigheid van beleid. Zo zou hij graag minder kunstmest en in plaats daarvan mest van zijn eigen koeien willen gebruiken. Door opgedane kennis in het Drentse project ”Duurzaam boer blijven” weet de veehouder dat het beter is voor milieu en portemonnee, maar ingewikkelde regelgeving staat dit in de weg. Van Dijk is deelnemer aan diverse Drentse programma’s die gericht  zijn op een duurzaam gebruik van de bodem en het voeden van gewassen.  De oproep daarbij aan CDA gedeputeerde Henk Jumelet was om als provincie vooral te investeren in de boeren zelf en ervoor te waken dat adviesbureaus rapporten gaan schrijven die onderin de la belanden. Kamerlid Jaco Geurts benadrukte het belang van de agrarische sector, en dat helder en consistent beleid noodzakelijk is. Het was een goed gesprek met de politici waarbij aandacht gevraagd werd voor goed waterbeheer, wet- en regelgeving,  de nieuwe generatie jonge boeren en de kloof die er lijkt te zijn tussen randstad en platteland.

Recreatie Dwingeloo
Het tweede werkbezoek vond plaats op vakantiepark RCN de Noordster. Met parkmanager Elise Wildeboer - van Beusekom en ex-parkmanager en oud Recron voorzitter Adri van der Weyde, werd ingegaan op de unieke locatie van dit park en de toegevoegde waarde voor de omgeving. Geurts, die in Den Haag naast landbouw ook waterbeheer in zijn portefeuille heeft, sprak zijn waardering uit voor de hardwerkende ondernemers in deze sector. Naast het feit dat de recreatiesector een belangrijke bijdrage levert aan de werkgelegenheid (1 op de 4 arbeidsplaatsen in de gemeente Westerveld is gerelateerd aan recreatie) zorgt deze sector er indirect voor dat het voorzieningenniveau op peil blijft op het platteland. Alleen al vakantiepark De Noordster kan plaats bieden aan bijna 3000 gasten in het 1700 inwoners tellende Dwingeloo. “Al deze gasten consumeren in de omgeving”, benadrukt Adri van der Weyde. Juist vanuit de toegevoegde waarde voor de omgeving vraagt Wildeboer – van Beusekom aandacht voor de specifieke problematiek van het gebied. Zo is telefonische bereikbaarheid in natuurgebieden nog steeds moeizaam. Vanuit recreatiegenot maar ook vanwege veiligheid een belangrijk thema waar aandacht voor moet zijn. Hoofdthema van de middag was echter de verhouding tussen recreatie en natuur.  Door vernatting van het gebied zijn er periodes dat er sprake is van een muggenplaag. Hier zijn natuurlijke oplossingen voor, bijvoorbeeld door het creëren van zogenoemde tochtstroken. “Muggen hebben een hekel aan tocht, door hier kleine strookjes bomen op de rand van de Davidsplassen te kappen kunnen deze tochtstroken gerealiseerd worden”, legde Wildeboer- van Beusekom tijdens een fietstochtje in het gebied uit.  Hier is wel de medewerking van de terrein beherende organisaties voor nodig. En juist daar lijkt een spanning te ontstaan. Recreatieondernemers in Drenthe zien dat natuurgebieden steeds minder toegankelijk en onaantrekkelijk gemaakt worden door de terreinbeheerders. Dit bemoeilijkt de beleving van natuur door recreanten en inwoners. In het Dwingelderveld wordt water als excuus gebruikt.  Dit terwijl er juist kansen zijn om mensen met water en natuur in contact te brengen. “Een gemiste kans, met het goud dat we in handen hebben” aldus de recreatievertegenwoordigers.

Onderschrift foto:
Vlnr: Klaas Neutel, Henk Oegema, Dirk Bruins, Jaco Geurts, Eline Vedder, Adri van der Weyde, Elise Wildeboer

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.