24 mei 2018

WK Wielrennen 2020 uniek voor het Noorden

De afgelopen maanden is er veel werk verzet om het WK Wielrennen 2020  voor Drenthe en Groningen te halen.  Het voorstel werd op 24 mei in de commissievergadering Financiën, Cultuur, Bestuur en Economie besproken. Echter door het besluit van Provinciale Staten in Groningen op 30 mei 2018, om niet bij te dragen aan het WK Wielrennen 2020, is er een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Aangezien het college onder deze omstandigheden geen sluitend voorstel WK Wielrennen 2020 aan de staten kon voorleggen, heeft besluitvorming door de Drentse Staten over het voorstel nog niet plaatsgevonden.

In de commissievergadering van 24 mei werd over de unieke kans voor de provincie Drenthe om het WK Wielrennen samen met de provincie Groningen al in 2020 te organiseren gesproken. Er is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid om samen met de provincie Groningen gastregio te zijn voor het WK Wielrennen in 2020. Er is veel enthousiasme en grote betrokkenheid bij alle partners en ook is volgens het voorstel van het College van Gedeputeerde Staten gebleken dat de gestelde voorwaarden en gevraagde bijdrage voor de organisatie van dit evenement in 2020 reëel en haalbaar zijn. ‘Het moet een groot volksfeest worden en wij zetten met elkaar het Noorden op zijn kop’ zegt het College van GS. Volgens het College dringt dit door tot in de haarvaten van het noorden. Aan Provinciale Staten wordt gevraagd een bedrag van vijf miljoen euro beschikbaar te stellen. De Provincie Groningen en het Ministerie van VWS is ook om een bijdrage gevraagd.
(Op 30 mei nam Provinciale Staten van Groningen heb besluit om geen middelen beschikbaar te stellen).

Geen financieel debacle.
CDA-woordvoerder Bart van Dekken gaf aan dat Drenthe een hoge ambitie heeft om een economisch en dynamische vitaliteit te laten zien. “Als je dat zo zegt zijn het abstracte begrippen. Dynamische vitaliteit, tot je de onderlegger van het collegeprogramma erbij haalt. We willen juist ook op het gebied van sport en cultuur balans en reuring. Reuring, zoals die bijvoorbeeld ontstaat wanneer de enige profclub in Drenthe promoveert en daarmee per onmiddellijk Drenthe op de kaart zet. Wat een positieve energie krijg je daarvan! Geweldig.” Namens de CDA-Statenfractie was hij enthousiast over het initiatief voor het organiseren voor het WK Wielrennen 2020. “Een zeer concreet voorstel dat onze provincie nog verder brengt in en rondom fietsen. De fietsprovincie nummer 1 met de beste infrastructuur van het Noorden kan op dit punt, samen met onze buurprovincie Groningen en de steden Emmen en Assen, een concrete invulling geven aan het verkrijgen van het meerdaags WK Wielrennen. De plannen zoals die nu voorliggen laten niet alleen een spin-off zien voor de economie maar vooral, en dat is voor de CDA-fractie cruciaal, een zekere doorwerking richting op en rondom de fiets. Of het nu gaat om mobiliteit en infrastructuur, de breedtesport of rondom alles wat met fietsen te maken heeft: we zien een integraal plan met goede mogelijkheden voor verdere exposure van Drenthe en het Noorden. Vooral ook de voorwaarde om de mogelijkheden voor de breedtesport nog concreter te maken kan rekenen op onze steun. Natuurlijk zijn wij het eens met die collega’s die opmerkingen maken over het risicomanagement. Het gaat best over veel geld dat gevraagd wordt.” Hij erkende dat er nog veel zaken niet helemaal duidelijk zijn maar de systematiek van de financiering moet er volgens hem voor zorgen dat het geen financieel debacle wordt. “Alles overziende is mijn fractie zeer voor deze bijdrage en ondersteuning aan dit voor Drenthe belangrijke evenement. Nu nog de nominatie veiligstellen en wij vragen het College van Gedeputeerde Staten om ons zo spoedig mogelijk te informeren zodra de besluitvorming van de ICU daar is. Voor nu kunnen we akkoord gaan met een garantiestelling in financieel perspectief vanuit Drenthe.”

WK Wielrennen als vliegwiel voor breedtesport
Verantwoordelijke CDA-gedeputeerde Henk Jumelet benadrukte de kansen die dit evenement biedt voor het Noorden in het algemeen en Drenthe in het bijzonder.: “We willen het evenement onder meer gebruiken als vliegwiel om de breedtesport aan te jagen.

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.