24 december 2016

TT-evaluatie 2016

De lang toegezegde evaluatie van het TT-festival 2016 bleek in de praktijk een magere brief van de wethouder aan de Raad van Assen. Uit de tekst bleek al dat de evaluatie voornamelijk was bedoeld om de Provincie te rapporteren vanwege de subsidie die zij verstrekte. De wethouder had zich wat verkeken op het grote belang dat de Raad van Assen stelt om zelf goed door hem te worden geïnformeerd. De CDA fractie heeft met enkele vragen die tekortkoming duidelijk gemaakt. En daarmee hem in de gelegenheid gesteld de Raad toch te informeren.

Zo hebben wij antwoord gekregen op vragen over de door-ontwikkeling van de organisatie die over een jaar verantwoordelijk is voor het organiseren van het TT-feest. Van belang omdat die organisatie ook andere evenementen zou moeten gaan regelen. Het is maar de vraag of dat haalbaar is en of het op afstand zetten van werkzaamheden (het handelsmerk van dit college) gaat lukken. Risico's op het gebied van veiligheid en financiële stabiliteit moeten wat ons betreft goed kunnen worden beheerst.

Een andere angel betreft de regelingen rondom precario (belastingen) en leges. Hierover bestaat elk jaar weer onvrede. Ook in 2016.Wij vroegen naar de visie en het beleid van de wethouder, waarmee we aangeven nauwlettende de vinger aan de pols te houden.

Over het algemeen genomen vonden wij de rapportage van de wethouder te mager.Hij beloofde beterschap en wij zullen dat zien in de voortgangsrapportages rondom TT 2017 en de daarop volgende evaluatie.

Voor meer informatie of vragen: Eddy de Korte

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.