24 december 2016

Groningen Airport Eelde (2)

Doorontwikkelen met nieuwe kansen (2)

De Raad van Assen heeft op 22 december tijdens de laatste Raadsvergadering voor het Kerstreces ingestemd met het voorstel om Groningen Airport Eelde (GAE) door te ontwikkelen.

De CDA fractie heeft nogmaals benadrukt dat het grote belang van GAE voor de regio alleen maar mocht leiden tot dit besluit. Het grote belang gaat over werkgelegenheid, economische impulsen. Over identiteit en imago van de noordelijke regio. De opmerkingen en aanbevelingen die in de eerste behandeling door de CDA fractie zijn gedaan zijn allen door de wethouder omarmd. Het wachten is nu op de verdere uitwerking en inzicht in kosten. Zoals eerder opgemerkt: het gaat hier over miljoenen.

Om de wat vreemde discussie over de aandelen van Assen in GAE niet langer de aandacht van het hoofdonderwerp te laten afleiden hebben wij twee amendementen ingediend. Beide bedoeld om het overleg over die aandelen in tijd vooruit te schuiven. Weliswaar zijn beide amendementen niet aangenomen, maar ze hebben toch hun werk gedaan. De Raad concentreerde zich sterker op het feitelijke belang: doorontwikkelen van GAE.

Na afloop van deze Raadsvergadering tracteerde de CDA fractie de Raad op bitterballen. Met deze traditie, waar de gehele Raad telkens weer naar uitkijkt, sloten we het politieke seizoen 2016 af. Het Kerstreces duurt tot 12 januari 2017. Dan is er een extra Raadsvergadering over het advies aan de minister van EZ over de gaswinning nabij Assen.

De goede wensen aan de Raads- en collegeleden voor de komende Kerstdagen, jaarwisseling en het nieuwe jaar herhaal ik hier graag voor al onze leden en lezers van onze website.

Eddy de Korte
fractievoorzitter CDA Assen

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.