13 maart 2017

CDA komt op voor de positie van pleeg-/gezinshuisjongeren

CDA Tweede Kamerleden Mona Keijzer en Agnes Mulder bezoeken maandagmiddag 13 maart het gezinshuis Dromelijn te Assen. Nog te vaak komt het voor dat pleegjongeren aan hun lot zijn overgeleverd als ze achttien worden. Gemeenten gaan er automatisch vanuit dat jongeren na hun achttiende op eigen benen kunnen staan. De praktijk is echter anders, het gaat om kwetsbare jongeren die nog niet altijd zelfstanding kunnen functioneren.

Ondersteun gezinshuisjongeren naar zelfstandigheid

Mona Keijzer geeft aan dat het belang van de jongere voorop staat. "Om de abrupte overgang van pleegzorg naar zelfstandig wonen beter te organiseren, willen wij meer ruimte om de pleegzorg na de achttiende verjaardag te kunnen verlengen", aldus Keijzer. Daarnaast vindt Keijzer dat gemeenten eerder met de pleegjongere en pleegouders in gesprek moeten gaan. Door middel van een integraal toekomstplan kan tezamen bekeken worden welke ondersteuning nodig is richting zelfredzaamheid en participatie. De CDA-fractie Assen heeft via schriftelijke vragen het college van B&W verzocht om te gaan experimenteren met een integraal toekomstplan voor pleegjongeren.

Gezinshuis Dromelijn

Koen en Marjon Dorgelo van Gezinshuis Dromelijn uit Assen hebben zelf twee kinderen en vangen daarnaast nog vier gezinshuiskinderen op. Koen geeft aan dat ondersteuning na het achttiende levensjaar van groot belang is. "De gezinshuisjongeren kunnen vaak nog niet op eigen benen staan. Een adequaat vervolgtraject is dan noodzakelijk, maar hiervoor worden momenteel onvoldoende (financiële) middelen beschikbaar gesteld."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.