31 maart 2017

Sensorcluster, het vervolg.

Donderdag 3 maart 2017 besprak de Raad het voorstel waarmee het zg afwegingskader aan de Raad wordt aangeboden.

Het voorstel van het college:

  1. Vaststellen dat de ambitie gericht op een zelfstandig sensorcluster wordt verlaten en dat de gemeente ook geen rol meer heeft in de ontwikkeling van een zelfstandig sensorcluster;
  2. Instemmen met het afwegingskader om de rol van de gemeente in toekomstscenario’s te bepalen;
  3. Instemmen met de verdere uitwerking van de elementen die verband houden met sensorontwikkeling in Assen, te weten: 
  4. het fysieke glasvezelnetwerk en in relatie daarmee de organisatie van de eigendomssituatie van dat netwerk;
  5. ontwikkelingen ten behoeve van maatschappelijke doelen en samenwerking met onderwijs

Het eerste punt is kristalhelder en kan rekenen op instemming van het CDA.
Het derde punt leidde tot een felle discussie. CDA leest er een handig bruggetje in waarmee toch weer kan worden overwogen meer geld in het sensorcluster te steken. 
CDA is daar op tegen en wil het eigendom en exploitatie overlaten aan de marktpartijen. Die zijn daar voor. De gemeente kan vervolgens, tegen veel lagere kosten natuurlijk, sensorproducten afnemen.
Over 3 weken wordt komt dit agendapunt terug in de Raad om een besluit te nemen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.