21 april 2017

Sensorcluster, het vervolg (2)

Het besluit is gevallen. Het voorstel is aangenomen.

Tot teleurstelling van CDA Assen. En, zoals wij van zo velen vernemen, tot grote verwondering van veel Assenaren.

Weliswaar stopt de het college met het sensorcluster, maar nog steeds wil zij dat de gemeente eigenaar wordt van het netwerk. Dat kost opnieuw heel veel geld terwijl de gemeente zich dan ook nog eens als ondernemer moet gaan opstellen. Immers hoe haal je anders een rendement?

De kritiek en de wijze raad van CDA Assen is bij de coalitiefracties tegen dovemansoren gericht.

Voorlopig is het sensordossier voor Assen afgesloten maar niet voor CDA Assen. Wij blijven er de nadruk op leggen dat juist ondernemers zich met producenten en afnemers van sensoren moeten verstaan. Waar het college zich er toch mee wil bemoeien zullen wij ons zeer kritisch opstellen.

Een debacle zoals we met sensor hebben meegemaakt mag zich beslist niet herhalen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.