23 mei 2017

CDA Assen zegt ja tegen het ijscomplex van Assen.

Een publiekstrekker van formaat, werkgelegenheid, sport, recreatie, kansen voor ons onderwijs, het is gewoon een mooi plan.

Maar.  CDA Assen is en blijft kritisch over de voortgang van de planvorming:

De verhoudingen met de gemeente Hoogeveen en met de gedeputeerde moeten echt weer beter worden. En de gemeente draagt weliswaar 2,5 miljoen bij, maar laten we niet vergeten dat het met name de investeerders zijn die met ca 40 miljoen het project willen realiseren (en er vervolgens geld mee willen verdienen. Dat ook).  Klopt het voorgeschotelde business plan eigenlijk wel? Aannames over aantal bezoekers zijn vaak boterzacht. Wat is de invloed van een tweede ijsbaan in Hoogeveen? Houdt de gemeente de rug recht als in de toekomst de exploitatie tegen valt?

Waarom dan toch een voorstander van het plan?  De kritiek en de risico's zijn van voorbijgaande aard. Immers, de kritiek gaat over de confrontaties tussen twee gemeenten en tussen Assen en de Provincie. Wij weten zeker dat deze verhoudingen weer in een goed vaarwater zullen gaan komen. Goede bestuurders zijn dat aan elkaar en aan de samenleving verplicht. Kritisch ook over de voortgang van de planvorming. Slagen de investeerders er in om alle partijen op één lijn te krijgen? Realiseert het college van Assen zich dat een vertroebeling van het plan door toch het Factory Outlet Center er in te willen dwingen desastreuze gevolgen zal hebben?

De tijd zal het uitwijzen. De risico's zijn vooral van financiële aard. In de realisatie (40 miljoen) en daarna in de exploitatie. Ook hier zal de tijd het uitwijzen.

Niettemin verdient dit plan van particuliere ondernemers steun van de gemeente. Met haar financiële bijdrage geeft zij aan het maatschappelijk belang van sport en recreatie te kennen en te waarderen.

Het Raadsvoorstel van donderdag 18 mei betrof eigenlijk alleen maar een technische reparatie van een mogelijk gat in de begroting als de Provinciale subsidie niet aan Assen wordt toegekend. Die reparatie ziet er goed uit en kon daarom op steun van de Raad rekenen. GroenLinks uitgezonderd, die helemaal geen ijsbaan wil. Hoe gaat het nu verder?

Provinciale Staten is aan zet voor wat betreft de beslissing over toekenning van een subsidie. De gemeente Assen heeft aangegeven met of zonder die subsidie door te gaan met de plannen voor realisatie. Dat wil zeggen dat zij meewerkt aan bestemmingsplannen en de financiële steun van 2,5 tot maximaal 5 miljoen euro geeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.