19 juni 2017

Binnenstadvisie (3)

Samenwerken aan een krachtige binnenstad

In de Gemeenteraad werd de binnenstadvisie besluitvormend behandeld. Zoals het CDA in het opiniërend blok al zei: de binnenstadvisie vormt een prima basis om samen te werken aan de vernieuwing van de vitale binnenstad. Wij hebben in de opiniërende besprekingen opmerkingen gemaakt en aangegeven positief te staan tegenover deze visie en willen vanavond aangeven dat wij in principe kunnen instemmen met deze binnenstadvisie.

Wij maakten toch nog de volgende opmerking: Wij stellen vast dat het parkeerbeleid een onderdeel is van de binnenstadvisie en citymarketing. Dat is des te duidelijker met de toezegging, en daarmee Raadsbesluit, van wethouder Vlieg in de Raad van 11 februari 2016. Citaat uit de besluitenlijst: 'De Raad geeft verder aan dat het parkeerbeleid onderdeel moet zijn van de binnenstad visie en citymarketing samen met de ondernemers. Wethouder Vlieg geef aan dit op te zullen pakken". Einde citaat.

De verwoording van dit besluit in de binnenstadvisie is wat het CDA betreft te algemeen gesteld. Er worden weliswaar op een drietal plekken opmerkingen gemaakt over de invloed van het parkeerbeleid, maar nergens wordt, zoals wij dat zien, een herijking van het parkeerbeleid genoemd. CDA is van mening dat alleen zo recht kan worden gedaan aan alle opmerkingen en signalen en roept op tot die herijking. De centrale vraag die gesteld moet worden om te komen tot een integrale visie: in hoeverre draagt het parkeerbeleid in positieve zin bij aan de realisering van de binnenstadvisie. Welke invleod heeft het parkeerbeleid op het centrum.

In dit licht bezien was voor het CDA ook de motie van de VVD te licht. Het bespreekt slechts een klein gedeelte van het gehele parkeerbeleid. Het CDA gaat voor een goede en brede benadering. Het CDA steunde de motie daarom dan ook niet.

Wethouder Maurice Hoogeveen gaf aan de lijn van het CDA te willen volgen: een algehele herijking van het parkeren in het centrum van Assen!

Het CDA noteerde deze toezegging. Wij vinden dat deze herijking en de uitkomsten daarvan bij voorkeur in het 4e kwartaal of zo snel mogelijk daarna met de gemeenteraad moet worden besproken.

Assen en haar inwoners zitten hier wel op te wachten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.