14 september 2017

CDA Assen in voorbereiding op de gemeenteraadsverkiezingen van 2018

Beste CDA leden.

Het bestuur is druk bezig met de voorbereidingen van de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen. Deze worden gehouden op woensdag 21 maart 2018.

Wellicht kent u in uw directe omgeving mensen die volgens u geschikt zouden kunnen zijn om namens het CDA voor de gemeenteraad van Assen eventueel op de kieslijst te komen. Ook als u van uzelf denkt daar een geschikte kandidaat voor te zijn meld u deze kandidaat of u zelf dan aan bij de secretaris van CDA afdeling Assen (alko.hekman@zonnet.nl) voor 7 oktober a.s. . Elk lid heeft het recht schriftelijk bij het bestuur de namen van ten hoogste vijf personen voor te dragen als kandidaten voor het lidmaatschap van de gemeenteraad.

Om alvast in uw agenda te noteren: De ALV zal worden gehouden op 28 november a.s. Plaats, tijd, agenda enz zal u ter zijner tijd worden toegezonden.

Met vriendelijke groet,

Ronald Witteman, Ko Hekman en Peter van de Vegt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.