09 januari 2018

CDA Assen is benieuwd naar de stand van zaken in de pleegzorg

Het CDA Assen heeft de afgelopen periode meerdere malen aandacht gevraagd voor de problematiek in de pleegzorg. De partij heeft aan de bel getrokken in verband met het tekort aan pleeggezinnen en daarnaast ook aandacht gevraagd voor pleegjongeren die bij hun achttiende levensjaar aan hun lot worden overgelaten. Het CDA heeft vandaag het College van B&W van de gemeente Assen gevraagd naar de stand van zaken.

Te kort aan pleeggezinnen

Vorig jaar heeft het CDA aandacht gevraagd voor het tekort aan pleeggezinnen. Ook in Assen vielen de aanmeldingen van nieuwe pleeggezinnen tegen. Het CDA is benieuwd hoeveel nieuwe pleeggezinnen zich in 2017 hebben aangemeld en wat het college heeft gedaan aan de werving van nieuwe pleeggezinnen.

Pleegzorg houdt niet op bij 18 jaar

Naar aanleiding van signalen van pleeggezinnen en gezinshuizen uit Assen heeft het CDA ook aandacht gevraagd voor de overgangsproblematiek van 18- naar 18+ onder pleegjongeren. Nog te vaak komt het voor dat pleegjongeren aan hun lot zijn overgeleverd als ze achttien worden. De gemeente gaat er automatisch vanuit dat jongeren na hun achttiende op eigen benen kunnen staan. De praktijk is echter anders, het gaat om kwetsbare jongeren die nog niet altijd zelfstanding kunnen functioneren.

Om de abrupte overgang van pleegzorg naar zelfstandig wonen beter te organiseren heeft het CDA voorgesteld om eerder met de pleegjongere en pleegouders in gesprek te  gaan. Door middel van een toekomstplan kan tezamen bekeken worden welke ondersteuning nodig is richting zelfredzaamheid en participatie. Het CDA is benieuwd of deze werkwijze nu al bij alle pleegzorgaanbieders wordt toegepast en of deze ook het gewenste effect heeft.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.