07 oktober 2017

FOC, een slecht idee.

De zg opiniërende behandeling (de besluitvormende vergadering is over twee weken) van het Raadsvoorstel deed veel stof opwaaien. De Raad wordt gevraagd in te stemmen met de plannen van de initiatiefnemer zoals die zijn aangepast naar aanleiding van de aangenomen moties in juni 2016. Opvallend: die plannen zijn eigenlijk helemaal niet aangepast. Alleen maar voorzien van begeleidende tekst waardoor er als het ware een cosmetisch jasje omheen is getrokken. Dat zinde de Raad niet. Behalve de ChristenUnie, die een manier heeft gevonden om met het voorstel mee te kunnen gaan: accent leggen op werkgelegenheid. Overigens sluit zij daarbij de ogen voor het verlies aan werkgelegenheid in de binnenstad en in de regio.

CDA heeft er nogmaals op aangedrongen de binnenstad op 1 te zetten en daarom te stoppen met het FOC-plan.

Argumenten:

  • inmiddels zijn in Zevenaar en Ochtrup (net over de grens in Duitsland) beslissingen gevallen om daar ook al een FOC te bouwen. De beschikbare markt is daarmee nog weer kleiner geworden;
  • dat het goed mogelijk is een dapper besluit te nemen en te stoppen met dit plan is getoond in Zoetermeer. Het plan is daar door de Gemeenteraad naar de prullenbak verwezen;
  • het duurt allemaal veel te lang. Assen kan het zich niet permitteren dat investeringen in de  binnenstad nog jaren uitblijven. Zo lang zullen provinciale besluitvorming, bestemmingsplanprocedures en niet te vergeten alle klachtprocedures gaan duren.

Hiernaast hebben wij nog opgemerkt dat het college 10 maanden voorbij heeft laten gaan totdat het nu gepresenteerde plan (dat dus alleen maar meer vragen oproept) aan de Raad werd voorgelegd. Het college had wijzer moeten zijn en al veel eerder met het plan moeten stoppen. Assen gaat voor!

Over twee weken volgt de beslissing.

CDA blijft zich vol inzetten om het plan van tafel te krijgen. Alleen zo krijgt de binnenstad de aandacht en kansen die het verdient.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.