10 oktober 2017

Geld over in het sociaal domein.

Tijdens de opiniërende behandeling in de Gemeenteraad van 5 oktober j.l. heeft de CDA fractie voorgesteld om zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan het voorstel tot invulling van de EXPERIMENTEERRUIMTE SOCIAAL DOMEIN. De uitvoering van het voorstel kost ca € 2 miljoen. Deze ruimte in de begroting is als gevolg van budgetten sociaal domein 2015 en 2016 die niet zijn uitgegeven (overschotten).

Het voorgestelde beleid is tot stand gekomen mede naar aanleiding van een Motie van de CDA fractie. Doel van het voorstel:

  • Knelpunten binnen het sociaal domein (binnen de transformatie periode) versneld uit te voeren
  • het verbeteren van de kwaliteit van hulp en ondersteuning
  • meer accent te leggen op preventie!

Einde 2018 moet duidelijk zijn of deze extra impuls tot een versnelling van de transformatie heeft geleid. Op 19 oktober a.s. wordt het voorstel in de besluitvormende vergadering van de Gemeenteraad behandeld.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.