10 oktober 2017

Groningen Airport Eelde.

De CDA fractie heeft tijdens de Raadsvergadering van 5 oktober 2017 ingestemd met het voorstel om 2,5 miljoen euro beschikbaar te stellen aan Groningen Airport Eelde (GAE). Als aandeelhouder ben je in onze ogen verplicht je verantwoordelijkheid te nemen als het bedrijf daar om vraagt. Aanvankelijk diende Assen zelfs 4,6 miljoen in te brengen, maar in overleg met de provincie is daar een andere oplossing voor gevonden.

CDA Assen vindt het belangrijk dat GAE zich verder ontwikkelt. Zij heeft zich altijd verzet tegen de terughoudendheid die dit college in haar programma koos. Zorg er eerst voor dat GAE verder kan en bezie dan in de toekomst maar of we onze aandelen (slechts 10% van het geheel) willen verkopen. Op dit moment hebben die aandelen geen waarde en kan het bedrijf niet langer wachten.

GAE kan een uitstekende rol spelen in de ontwikkeling van de regio. CDA heeft haar suggesties aan het college herhaald:

  • laat het onderhoud aan vliegtuigen van Schiphol naar Eelde komen;
  • geef vrachtvervoer een prominente plek in de bedrijfsvoering. We hebben een ruim achterland dat je daarmee kunt bedienen;
  • verdubbel de N 34;
  • maak een goede spoorverbinding met Coevorden;
  • maak van GAE een dronehaven
  • stimuleer hotelvoorzieningen.

Als slotopmerking hebben wij ruime steun gegeven aan de heer H. Post. Zijn manier van buiten gebaande paden denken heeft de Eemshaven een enorme stimulans gegeven. Stel je als bestuurder coöperatief op met de plannen en ideeën die hij met zijn netwerk voor GAE wil opnemen.

 

 

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.