22 november 2020

Lokale inclusie

Het CDA ondersteunt van harte het raadsvoorstel om aan de slag te gaan met de Inclusie Agenda, om Assen hiermee toegankelijker te maken voor iedereen.
Het is goed om hier continu bij stil te staan en om als gemeente kritisch te zijn naar onze fysieke, sociale en communicatieve toegankelijkheid. Er worden belangrijke dingen genoemd, echter lijkt dit erg op een kortetermijnvisie. Het is erg belangrijk dat iedereen mee kan doen in onze maatschappij, zonder enige vorm van belemmering. Op gelijke voet meedoen en in de basis alle belangen van inwoners meewegen. Dit vergt voor iedereen bewustwording en aanpassingen in hoe we tegen zaken aankijken. We moeten ons kunnen inleven in anderen en belemmeringen vooraf tackelen. Het gaat eigenlijk dus om een andere manier van denken en dit insluiten in al het beleidswerk, dienstverlening, communicatie en uitvoeringsplannen.
We vinden het goed om te horen dat de ervaringsdeskundigen blijvend worden betrokken bij praktische regels en oplossingen die worden genoemd in beleidsdossiers.

Wat er in de notitie staat is waar. Maar we hebben maar één ding te doen: Bewustwording creëren. Dit komt niet van vandaag op morgen. Daarom hebben we de wethouder meegegeven om de lange termijn in het oog te blijven houden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.