10 oktober 2017

Upgrading TT-circuit

Het raadsvoorstel “ Upgrading TT circuit” werd in de gemeenteraad van afgelopen donderdag 5 oktober opiniërend behandeld.

De Stichting Circuit van Drenthe is bezig met investeringsplannen om het TT-circuit klaar te maken voor de toekomst. Het plan dat nu voorligt behelst de upgrading van een drietal tribunes alsook een investering in glasvezelbekabeling en camera’s. Totale investering ad 5 miljoen euro. Aan de gemeente wordt gevraagd een subsidie ad 2 miljoen euro te verlenen.

Deze investeringen om het TT-circuit te upgraden en het publiekscomfort te verhogen hebben als doel het bezoekersaantal te behouden,  de status van het merk TT circuit te behouden en versterken en de regionale economie te blijven stimuleren.

Het CDA draagt het TT circuit al jaren een warm hart toe en ondersteunt het raadsvoorstel.

O.i. is een goede exploitatie en doorontwikkeling van het TT circuit essentieel. In die zin passen de gewenste investeringen hierin en zijn ze o.i. zelfs noodzakelijk.

Op 19 oktober zal dit raadsvoorstel besluitvormend worden behandeld maar het CDA heeft reeds aangegeven te zullen instemmen met het raadsvoorstel.  

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.