25 september 2017

Veiligheid

21 september trapte CDA Assen de Raadsvergadering gelijk goed af door het veiligheidsbeleid ter discussie te stellen.

Onder de dreiging van een motie waarin een herijking van dat veiligheidsbeleid, het bijbehorende uitvoeringsprogramma en de Algemene Plaatselijke Verordening wordt geëist, zegde de portefeuillehouder (de burgemeester) toe met een notitie te komen over de toepassing van alle instrumenten, waaronder cameratoezicht, om de veiligheid na te streven.

De feitelijke boodschap aan de burgemeester is dat het niet goed gesteld is met de veiligheid in Assen.

Het gevoel van veiligheid neemt steeds verder af als er schreeuwende verwarde personen op straat lopen. Als er openlijk alcohol en drugs worden gebruikt en verhandeld. Als vrouwen worden toegesist en onbehoorlijke opmerkingen krijgen. Bedreigend groepsgedrag. Vecht-, steek- en schietincidenten.

Dan kun je als bestuurder met goed gekozen woorden wel gelijk menen te hebben in relativerende persberichten. Maar juridische, financiële of maatschappelijke argumenten kunnen niet zonder het gevoel. Niet zonder de beleving.

CDA Assen noemt dat Het Beleid van Beleving.

Wij wachten de reactie van de portefeuillehouder af. Maar het mag duidelijk zijn dat CDA Assen de veiligheid van alle Assenaren en bezoekers hoog in het vaandel heeft.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.