Kansen voor leefbaarheid in een sterke samenleving

Schoon, heel en veilig:

Veiligheid bepaalt de maat

In Assen moeten alle inwoners veilig zijn en zich veilig kunnen voelen. Daarom wil het CDA  camera’s plaatsen op probleem- en overlastplekken en moeten er voldoende handhavers zijn.

Zwerfafval tegengaan

Een fijne stad is een schone stad. Steeds meer inwoners ruimen zwerfafval op. Het CDA wil dat de gemeente hierin ondersteunt door bijvoorbeeld prikstokken beschikbaar te stellen. Ook moeten er meer prullenbakken geplaatst worden bij bankjes om zwerfafval tegen te gaan. En die moeten op tijd worden geleegd.

Groenbeleid

Een groen Assen wil iedereen, maar niet langer een onverzorgde aanblik. Het CDA ziet een eersteklas beeldkwaliteit voor zich van gemaaide bermen en goed onderhouden parken en plantsoenen. Wij vinden dat de tijd van onkruid in de straat voorbij is. Er moet strategisch en goed gemaaid en opgeschoond worden, met ruimte voor mooie bloemen en biodiversiteit.

Exoten

Het CDA wil exoten (o.a. de reuzenberenklauw en de Japanse Duizendknoop) en andere vervelende planten (o.a. het Jakobskruiskruid) doeltreffend bestrijden.

Milieupark is de hele dag open, ook op zaterdag

Assenaren moeten meer mogelijkheden krijgen om doordeweeks en in het weekend afval weg te brengen. Daarom wil het CDA dat het milieupark op maandag t/m zaterdag ononderbroken open is tussen 8.00 en 17.00 uur.

Infrastructuur:

Assen is dé fietsstad van het Noorden:  Veilige, ruime en goed onderhouden fietspaden en voldoende fietsenrekken

Gaat u ook steeds meer op de fiets in plaats van met de auto? Dan merkt u zeker op dat Assen een goede infrastructuur heeft voor fietsers. Het CDA vindt dat fietspaden veilig, ruim en goed onderhouden moeten blijven. En er moeten in het centrum voldoende, onbetaalde en overkapte fietsenrekken komen om uw fiets veilig en droog te parkeren. Dit kan helaas niet overal. Assen heeft een mooi Koopmansplein met een fontein. De hier geplaatste fietsen doen afbraak aan de charme van het nieuwe plein. Wij pleiten voor een Koopmansplein zonder fietsen en/of fietsenstallingen.

Onoverzichtelijke plaatsen aanpakken. Duidelijkheid in het verkeer en verlichte zebrapaden

Er zijn op diverse plaatsen in Assen onoverzichtelijke kruisingen waarop het vaak ‘net goed gaat’. Deze plekken wil het CDA in kaart brengen en hier samen met u als inwoner oplossingen voor bedenken.
Ook vinden wij dat alle zebrapaden duidelijk verlicht moeten worden in onze stad.

 

Aandacht voor sport en bewegen:

Openluchtzwembad

Veel gemeentes hebben een openluchtzwembad. Assen helaas nog steeds niet. Hoe jammer is dit! Het CDA zegt: bouw een openluchtzwembad! Iedereen, jong en oud, kan zich hier in de zomer vermaken en lekker zwemmen. Recreatie kan hier dus met een hoofdletter geschreven worden!

Sport onder de 18 jaar toegankelijk

In deze tijd van computers, tablets en videogames is bewegen nog belangrijker geworden dan het al was. Om het voor alle kinderen en jongeren mogelijk te maken om gezond te blijven door te sporten, wil het CDA Assen sportbeoefening stimuleren. Met bestaande “kindregelingen” kunnen financiële drempels worden weggenomen.

Herinvoering schoolzwemmen

Omdat school een plek is waar veel tijd doorgebracht wordt door kinderen, ziet het CDA Assen ook een rol voor de scholen, door de (her)invoering van schoolzwemmen.

Wandel- en fietsroutes verbinden met de historie van Assen

Hoe mooi zou het zijn wanneer je inwoners van Assen en bezoekers naar de binnenstad kunt laten trekken op een milieuvriendelijke manier? Fiets- en wandelroutes zijn daar bijzonder geschikt voor. Samen met de historische vereniging willen we nog meer leerzame wandel- en fietsroutes opzetten en uitbreiden voor jong en oud.

 

Aandacht voor de menselijke maat:

Multicultureel Assen

Assen vormt steeds meer een multiculturele samenleving. En in de toekomst wordt Assen alleen maar meer divers. Dit vraagt om respect voor een ieders cultuur en afkomst. En ook om meer verbinding en het benutten van talenten van mensen en de kracht van de wijk. Het CDA wil bijvoorbeeld dat initiatieven als Vlucht Voorwaarts blijvend worden ondersteund. Daarnaast moet ook het tonen van respect aan onze Molukse KNIL-veteranen een concrete vorm krijgen door bijvoorbeeld aan de graven een bijzondere status te verlenen.

Niet wegkijken voor hetgeen datgene wat ons is overkomen en ook niet wegkijken van wat ons nog zal overkomen. Het CDA wil dit samen met alle Assenaren vormgeven.

Elke wijk heeft een Buurthuis/Trefpunt met budget en mogelijkheden

De beste ideeën ontstaan in de wijken, want de inwoners weten wat er speelt. Het CDA Assen wil in elke wijk een Trefpunt (wijkcentrum en/of buurthuis) mét bijpassend budget opzetten. De gemeente neemt hierin opnieuw haar verantwoordelijkheid en betaalt mee, want in de wijken gebeurt het.

 

Woonaanbod: ruimte voor starters, doorstromers en senioren

Wil je in Assen (blijven)wonen? Dan zorgt Assen ervoor dat dit mogelijk wordt gemaakt. Het uitgangspunt van het CDA Assen is dat voor iedereen een betaalbare woning beschikbaar is. Hierbij gaat het om een flexibel en duurzaam woningaanbod voor verschillende leeftijdscategorieën met hun daarbij behorende behoeften. Wensen en ambities van woningzoekenden zijn leidend. Dat leidt tot een gevarieerde en dus rijke samenstelling van de bevolking. Dat leidt ook tot een naar prijs en kwaliteit gevarieerd woningaanbod, dat bovendien in kwantitatief opzicht toereikend dient te zijn. Daarom:
- Bouwen we zowel in de binnenstad als daarbuiten;
- Gebruiken we de ruimte boven winkels om te wonen;
- Blijven sociale woningen in bezit van de coöperaties en worden die niet verkocht;
- Zijn koopwoningen bedoeld voor zelfbewoning en wordt een daarop toegesneden beleid gevoerd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.