Kansen voor milieu en duurzaamheid

Assen Duurzaam:

Energietransitie haalbaar en betaalbaar zonder dwang

Dat er iets moet gebeuren om de aarde die we te leen hebben bewoonbaar te houden, daar zijn de meeste mensen het wel over eens.  Het CDA onderschrijft de urgentie van de energietransitie.

Maar dit mag niet betekenen dat we gedwongen worden diep in onze portemonnee te tasten. Het CDA wil graag een positieve bijdrage leveren aan het klimaat.  Wat voor het CDA Assen  belangrijk is, is dat dit voor iedereen bereikbaar (en betaalbaar) moet zijn en zonder dwang. Het CDA zal zich ervoor inspannen dat huishoudens met de laagste inkomens niet voor hogere lasten komen te staan.

Geen windmolens en zonneparken op land in onze gemeente

Dit is vervuiling van het landschap. Bovendien is in Assen weinig tot geen ruimte voor windmolens en zonneparken. Op daken is nog genoeg ruimte voor zonnepanelen.

Met gas is niets mis

Het CDA Assen vindt het prima om nieuw te bouwen woningen gasloos te ontwikkelen.

Voor bestaande woningen is dit niet betaalbaar voor de meeste huishoudens. Daarnaast moet er in de plannen meer op toekomstige innovatieve energievoorzieningen ingespeeld worden, en niet alleen op een warmtepomp. Dus geen dwang om in een bestaande woning van het gas af te gaan. 

Het CDA Assen vindt het belangrijk dat huishoudens weten welke kant het op gaat in hun wijk, bijvoorbeeld of er een warmtenet komt, of gecoördineerde isolatie van soortgelijke huizen mogelijk is, of dat hybride cv-ketels voorlopig de beste oplossing zijn, etc. Tegenover kosten staan besparingen.  Een goed doordacht stappenplan is nodig waarbij ook naar de financiële haalbaarheid wordt gekeken gegeven de draagkracht van huishoudens in de wijk. Dwang is hierbij niet aan de orde.

 

Dierenwelzijn:

Dierenwelzijn ook voor uw welzijn

Het CDA wil een op Assen afgestemd dierenwelzijnsbeleid. Het CDA Assen pleit daarnaast voor het invoeren van een vast aanspreekpunt als het gaat om dieren. Dit beleid gaat wat ons betreft verder dan hond en kat. We hebben het bijvoorbeeld over roeken, duiven, de eikenprocessierups, steenmarters, ratten etc. Dit alles om ervoor te zorgen dat Assen prettig blijft om in te wonen en overlast op een diervriendelijke manier aangepakt kan worden.

Meer geld naar kinderboerderijen

Kinderboerderijen hebben een grote rol in de buurt. Het CDA Assen wil dat kinderboerderijen meer budget krijgen voor educatie en dierenwelzijn. Zo kan iedereen leren van alle dieren en hun natuurlijke gedrag.

Meer uitren- en speelmogelijkheden voor honden

Er zijn veel honden in Assen. Om het voor baas en hond leuk te houden wil het CDA Assen in elke wijk minimaal één hondenspeeltuin waar honden veilig hun energie kwijt kunnen, zonder dat anderen daar last van hebben.

 

Financieel

Lastendruk in evenwicht

Rentmeesterschap is een uitgangspunt van het CDA. Het betekent ‘duurzaam beleid’. Dat is vooral van belang als het gaat om het huishoudboekje van de gemeente. Solide financieel beleid houdt in dat de gemeente haar ambities aanpast aan de financiële mogelijkheden. De lastendruk voor inwoners en bedrijven moet in evenwicht zijn.

Degelijk en sober

Het CDA staat voor een sober en degelijk gemeentelijk financieel beleid.
In beleidsvoorstellen worden te bereiken doelen zo geformuleerd, dat toetsing van doelmatigheid en efficiency aan de ingezette middelen mogelijk is.
De tarieven zijn kostendekkend, daar waar dat vanuit bedrijfsvoering en regelgeving aan de orde is. De stijging van overige tarieven, heffingen en belastingen blijft beperkt en overstijgt niet de gemiddelde inflatie gedurende de vierjarige bestuursperiode. Het CDA vindt het van belang dat gedurende de bestuursperiode de gemeentelijke uitgaven systematisch op hun doelmatigheid worden doorgelicht. De rapportages van de externe accountant en het onderzoeksprogramma van de Rekenkamer commissie worden daartoe ingezet.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.