25 maart 2011

CDA bezorgd om verdere verpaupering pand Seubers

Tijdens de Politieke Markt Coevorden van 17 maart 2011 heeft het CDA Coevorden vragen gesteld over signalen die de fractie heeft ontvangen van verdere achteruitgang van het pand Seubers in Aalden. De eigenaar van het pand lijkt er nog altijd niet in geslaagd om een alternatieve bestemming voor het pand of de locatie te vinden. Ook bereiken de CDA fractie geluiden dat jongeren de locatie gebruiken als hang- of verzamelplek. Het CDA heeft zorgen uitgesproken over deze ontwikkelingen en de bestuurlijk portefeuillehouders gevraagd om daar waar mogelijk actie te ondernemen.
 
Doorn in het oog
De locatie Seubers in Aalden is ook ons als fractie al langer een doorn in het oog. Het gaat hier echter om particulier bezit. Wel is eerder de verantwoordelijk wethouder, de heer Roeles, dringend verzocht de eigenaar aan te sporen tot actie gericht op herontwikkeling van dat gebied. Hij gaf toen aan dat hieraan door betrokkenen gewerkt werd. Nadere details ontbraken toen.
 
Zorgelijke ontwikkeling
Er bereiken ons de laatste tijd geluiden dat de deze locatie gebruikt wordt als hangplek of verzamelplek door jongeren. Er zouden ook drugsspuiten zijn aangetroffen in of rond het pand. Reden voor het CDA om in de rondvraag tijdens de PMC van donderdag 17 maart vragen te stellen over het pand Seubers. CDA-raadslid Gertjan Zuur heeft burgemeester Bouwmeester, als verantwoordelijke voor de handhaving van de openbare orde en veiligheid, gevraagd of hij op de hoogte was van het niet gewenste gebruik van deze locatie en of hem onregelmatigheden bekend waren. De burgemeester gaf aan dat hem hiervan niets bekend was. “Toen ik de burgemeester daarop meldde dat er in of rondom het pand drugsspuiten gevonden zijn, was hij het met de CDA-fractie eens dat dit een zorgelijke ontwikkeling is,” aldus Zuur. “De burgemeester heeft toegezegd om hiernaar te informeren en indien nodig actie te zullen ondernemen.”

Herontwikkeling locatie
CDA-raadslid Epke Wiersma heeft dezelfde avond vragen gesteld een wethouder Roeles over de stand van zaken met betrekking tot de herontwikkeling van deze locatie. “De wethouder gaf aan dat planologisch gezien de situatie tussen gemeente, ontwikkelaar en provincie rond is. Naast bedrijfsruimte is er plaats voor een aantal woningen, waarbij rekening wordt gehouden met het bijzondere karakter van deze locatie (beekdal),” vat Wiersma de reactie van wethouder Roeles samen. De gemeente is nu in afwachting van de aanvraag voor een bouwvergunning (omgevingsvergunning). Of nu op korte termijn ook daadwerkelijk zal worden begonnen met de herontwikkeling van de locatie is nog maar de vraag, volgens Wiersma. “De projectontwikkelaar schijnt een financiële bijdrage van de gemeente te verwachten en het is nog maar de vraag of dat mogelijk is. Bovendien liet een beoogde huurder in het Dagblad van het Noorden onlangs weten nog te twijfelen of het voor hem haalbaar is om naar de locatie Seubers te verhuizen.” 
 
De CDA-fractie zal de ontwikkelingen op beide gebieden de komende periode op de voet blijven volgen.
Voor informatie: Gertjan Zuur, tel. privé: 06-20046826

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.