Het eerste punt waar wij in deze pitch aandacht aan willen besteden is communicatie.

Wij maken deel uit van deze raad namens het CDA. We maken de afgelopen tijd mee hoe belangrijk communicatie binnen de partij is.

Vorige week hebben we met alle actieve CDA-ers in Coevorden bij elkaar gezeten en onze gevoelens van onvrede, twijfel, maar ook van verbinding en geloof in ons gedachtengoed uitgesproken.

Wij blijven ons als lokale afdeling van het CDA inzetten voor alle inwoners van Coevorden. We voelen ons geen politici, maar volksvertegenwoordigers. We gaan ervoor. Met volle inzet, nuchter en betrouwbaar.

Het tweede punt waar wij in deze pitch aandacht aan willen besteden is communicatie.

Het college geeft aan ‘echt goed te willen worden’ in verbindend besturen. Wij als CDAfractie vinden dat we met z’n allen af zouden moeten van het noemen van ‘verbindend besturen’. Dat is wat we doen. Dat is hoe we met elkaar om willen gaan. En daarin willen we niet veel beter worden. Nee, zo willen we ZIJN. Als totale gemeente. Inwoners, raad en college.

Die ontwikkeling is al veel langer geleden ingezet. In de raadsperiode 2010-2014 werd er gewerkt vanuit ‘de kracht van de samenleving’. Daar werd op ingezet. En door ook beter naar de eigen manier van werken te kijken, kwam daar later verbindend besturen bij. Het CDA is binnen die hele ontwikkeling altijd een coöperatieve partner geweest met kundige wethouders in het college.

Het derde punt waar wij in deze pitch aandacht aan willen besteden is communicatie.

Er gaan veel dingen goed, maar verbetering van communicatie komt als belangrijkste ontwikkelpunt uit de Quickscan lokale democratie. Daarover in onze eerste termijn meer.

En dan ook meer over onder andere de volgende onderwerpen:

  • We willen graag dat de raad nauw betrokken blijft bij de nieuwbouwplannen van de Nieuwe Veste. De visie van de school is ons bijvoorbeeld nog niet helder en we hebben te maken met stijgende grondstofprijzen. We hebben liever tussendoor goed overleg, dan achteraf onverwacht een hoge rekening.
  • De ontwikkeling van de binnenstad verloopt volgens schema. We zijn door de themaavond van afgelopen week goed op de hoogte van de ontwikkelingen. Wij zijn daar positief over.
  • De financiële positie van de gemeente is best riant. We vragen ons af of het zinvol is om jaarlijks 2 miljoen euro in de algemene reserve te blijven storten. Dat geld kan niet voor investeringen worden ingezet.
  • Op het gebied van sociaal domein willen we naar ‘verandering in de keten’. Goed kijken naar wat normaal is en voorkomen dat mensen een beroep hoeven te doen op voorzieningen. Deze koers moeten we uitwerken en vasthouden, ook als er meer geld uit Den Haag komt.

Communicatie… Niet één keer genoemd in de Kaderbrief en toch voor ons het belangrijkste onderwerp.

Sandra Katerberg, 6 juli 2021

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.