25 januari 2011

CDA tevreden over verbetering woonwagenkamp Steenwijksmoer

Na aanhoudende klachten van onder andere Plaatselijk Belang Steenwijksmoer is in 2009 een maatschappelijk werker aangesteld om de overlast, vervuiling en geluidsoverlast op het woonwagenkamp Steenwijksmoer aan te pakken. Het college heeft de gemeenteraad onlangs per brief geïnformeerd dat de aanpak heeft geleid tot een verbeterde situatie en dat de begeleiding door Algemeen Maatschappelijk Werk om die reden wordt beëindigd.

Acceptabele situatie voor omwonenden
In de Politieke Markt Coevorden van 20 januari 2011 heeft de CDA fractie naar aanleiding van de brief het college gevraagd om de situatie ter plaatse nauwlettend in de gaten te houden. "Uit contacten met inwoners van Steenwijksmoer is ons gebleken dat, hoewel de brief van het college een wel erg rooskleurig beeld schetst, de situatie op het woonwagenkamp inderdaad is verbeterd," aldus CDA-raadslid Ilse van Dalen. "Volgens onze informatie is er op dit moment sprake van een acceptabele situatie voor omwonenden. Het zou zonde zijn als de situatie weer afglijdt in de toekomst, vandaar dat wij de bestuurlijk portefeuillehouder hebben gevraagd om daarop alert te zijn."
 
Rol Plaatselijk Belang
Naar de mening van de CDA-fractie, die overigens tevreden is met de nu bereikte situatie, bleef in de brief van het college de positieve rol van Plaatselijk Belang Steenwijksmoer bij de signalering en oplossing van het probleem enigszins onderbelicht. Vandaar dat het CDA die rol tijdens de vergadering expliciet benoemd heeft. "Ere wie ere toekomt," aldus Ilse van Dalen. Voor de komende Politieke Markt staat de brief van het college van burgemeester en wethouders overigens weer geagendeerd. Wat het CDA betreft onnodig, het mag duidelijk zijn dat het standpunt van de CDA-fractie over de brief ongewijzigd is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.